mandag 7. mai 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 9: Utdanning i fengslet - med Ingvild Wang


Ingvild Wang er verkstedsbetjent på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Hun kommer til oss for å snakke om utdanning i fengslet og om hvordan man motiverer innsatte innenfor murene i en ganske annerledes opplæringssituasjon.Utdanning og opplæring et viktig tilbud som skal gis til alle innsatte med rett til dette så langt det er mulig. Dette er sentralt både fordi innsatte har lik rett til opplæring som befolkningen ellers, og fordi dette gir et bedre grunnlag for å komme tilbake til samfunnet uten å begå ny kriminalitet.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger i Oslo kommune og er en landsdekkende anstalt for kvinnelige forevaringsdømte, domfelte og varetektsfenglete. Fengslet har en avdeling med høyt sikkerhetsnivå med plass til 45 innsatte. Fengslet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i Bredtveitveien 2b, med plass til 19 innsatte.

Invild Wang og hennes kolleger driver de ikke med skole i tradisjonell forstand, men med arbeidstrening og kompetansmål hentet fra videregående. Hun holder på med keramikk med de innsatte. Og produktene selges i en egen butikk.

Følg Rekk opp hånda på Facebook!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.