torsdag 3. mai 2018

Undervisningsopplegg: Aldri mer 22. juli - ny nettressurs om rasisme


Hva trenger elever å lære om rasisme og etnisk diskriminering, både historisk og i vår samtid, og om innvandring, inkludering og mangfold?

Arbeidet med denne nettressursen begynte etter terrorangrepene 22. juli 2011, i samarbeid med Helle Gannestad, AUF-medlemmet som uttalte: "Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen." Nettressursen er finansiert gjennom salg av armbånd med dette sitatet, og støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Antirasistisk senter har de siste årene jobbet for å utvikle en egen nettside til bruk i skolen. Siden er tilpasset de enkelte trinn, og har en egen lærerressurs. Nå er nettressursen lansert og klar til bruk i så mange klasserom som mulig.

Nettsiden er tenkt som et verktøy for elever og lærere, og dekker derfor mange områder i Kunnskapsløftet, med artikler tilpasset alle klassetrinn. Siden er også ment som en kunnskapsbase for folk flest, og er bygd opp som artikler under ulike relevante emner. Sidene oppdateres etter gjeldende læreplaner.


Nettressursen har to adresser:

aldrimer22juli.no   -   antirasistiskskole.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.