onsdag 13. juni 2018

Gjesteblogg: Betydningen av effektiv kommunikasjon i skoleleders jobb. Av Barbara Anna Zielonka


Betydningen av effektiv kommunikasjon i skoleleders jobb
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie


Kommunikasjon kommer fra det latinske ordet communicatio, og betyr ifølge Merriam Webster Dictionary, en prosess hvor informasjon utveksles mellom enkeltpersoner gjennom et felles system av symboler, tegn eller oppførsel. Hver gang vi møter noen, er det kommunikasjonen som står sentralt. Uansett om vi uttrykker oss med ord eller ikke, kommuniserer vi med hverandre og danner vanligvis ulike relasjoner på samme tid. Kommunikasjon er dermed ikke bare begrenset til ord. Det er også bevegelser, ansiktsuttrykk, stemme, kroppsspråk, noen ganger også stillhet, som kan være et veldig meningsfylt tegn. Både verbal og ikke-verbal kommunikasjon spiller en grunnleggende rolle i skoleledernes arbeid og bør være et fokus i alle fasene i dette yrket.

Riktig kommunikasjon er nøkkelen til å bli kjent med seg selv og virkeligheten rundt oss. Evnen til å kommunisere med andre er tett knyttet til evnen til å påvirke et miljø. Skoleledere som ønsker å sette igjen fingeravtrykk på sine ansatte, studenter og foreldre må være gode kommunikatører, influencers og lyttere. De trenger å uttrykke sine meninger, holdninger og følelser slik at mottakerne forstår klart hva som forventes av dem. Måten skoleledere kommuniserer med alle ansatte, elever og foreldre vil være et nøkkelelement i skolens drift.

Skolen er en spesiell type organisasjon som fokuserer på gjennomføring av bestemte mål, og grunnlaget for å oppnå resultater er det organiserte arbeidet til mange mennesker. Derfor er det nødvendig med kommunikasjon mellom de involverte deltakerne for å oppnå riktige arbeidsprosesser. Dens hastighet, presisjon, kvalitet og mulighet for oppfattelse har en betydelig innvirkning på måten man oppnår alle målene. Det er kjempeviktig å forstå kjernen og betydningen av kommunikasjon, lære om innholdet, verktøyene som kan brukes for å involvere flere ansatte i skolens arbeid og for å opprette en ledende levende skole. Uten gode kommunikasjonsferdigheter er det vanskelig å ha gode relasjoner med alle involverte og nesten umulig å etablere en organisasjonskultur som er basert på tett og åpent samarbeid. Uten jevn kommunikasjon med ansatte, er det ikke mulig for skolen å fungere ordentlig og effektivt. Hvilke fakta og meninger som vil bli videreført av skolens ansatte, foreldre, elever selv er viktig for oppfatningen av organisasjonen av nærmeste miljø.

Effektiv kommunikasjon er en viktig forutsetning for gode mellommenneskelige relasjoner, for eksempel mellom skoleleder og lærer, skoleleder og kommune, skoleleder og bedrift og selskaper, lærer-lærer, skoleleder-forelder, lærer-forelder. Alle partene som er involvert i skolen må sende klare meldinger med klare formål, velge ordene nøye, sørge for at innholdet er forstått av mottakerne og sørge for at alle partiene har mottatt samme beskjed. Som vist her, er effektiv kommunikasjon en kompleks prosess som krever tid og krefter fra alle parter. Jeg tror også at de mest vellykkede skolene er de som forstår betydningen av kommunikasjon fra toppen og ned til bunnen, og som bruker en rekke digitale verktøy for å tilby alle partene effektiv kommunikasjon gjennom ulike kanaler.

Den stadig skiftende og utviklende digitale verden gir oss fantastiske muligheter til å forbedre kommunikasjonen på våre skoler. Vi ser ikke bare et økende antall programmer og apper som elevene kan bruke i læringsprosessen, men vi ser også et økende antall programmer skoleledere kan bruke for å spare tid, for å skape et positivt omdømme for skolen, for å oppmuntre til samarbeid mellom ulike nivåer og til å skape profesjonelle læringssamfunn på sine skoler.

Planlegging, delegering og administrasjon er noen av de mest tidkrevende oppgavene som skoleledere må fokusere på i sitt arbeid. Alle disse oppgavene kan gi skoleledere søvnløse netter, selv om de ser på seg selv som mennesker med fantastisk evne til tidsstyring. Men ved hjelp av et par programmer og applikasjoner kan skoleledere bli mye mer effektive og kan øke tiden på den rene glede som pedagogisk lederskap kan gi. Et av mine favorittverktøy, som jeg foreslår å teste, er Microsoft Teams. Det er et digitalt senter som inkluderer samtaler, møter, filer og applikasjoner og er en del av Office 365 for utdanning. Med Microsoft Teams kan skolens ansatte delta i samtaler raskt og effektivt, opprette mapper, dele innhold med andre og forbedre produktivitet og samarbeid. Microsoft Teams tilpasser seg til de individuelle behovene ulike grupper har og gir dem mulighet til å samarbeide effektivt i forbindelse med gjennomføringen av oppgaver og prosjekter. Etter å ha snakket med skoleledere som allerede har brukt Microsoft Teams, har jeg sett at det er mulig å bruke digitale verktøy for å forbedre kommunikasjonen mellom ulike parter. Asana og GSuite kan være to andre alternativer som skoleledere kunne teste ut, men for å være ærlig, ville jeg holde fast ved Microsoft Teams hvis jeg skulle velge en applikasjon, men svært funksjonelt og brukervennlig.

Etablering av en positiv digital tilstedeværelse har aldri vært viktigere enn nå. Skoleledere som bruker sosiale medier effektivt kan kommunisere sine ideer og visjoner til sine ansatte, foreldre og lærere ved å bruke Facebook, Twitter, YouTube eller Linkedin. Å være transparent og ta ansvar for digitalt lederskap kan bidra til et positivt bilde, et godt omdømme av skolen og kan hjelpe til med å skape et nytt preg. Skoleledere som har en robust kommunikasjonsplan for sosiale medier tjener tilliten til skolens lokalsamfunn, får mer positive tilbakemeldinger fra andre og drar nytte av en livlig utveksling av ideer med deres off-site og utvidede samfunn.

Å fremme tillit og trygghet i kommunikasjon mellom ulike grupper av skoleledere, lærere og å skape forhold som er nødvendige for at deltakerne skal dele sine utfordrende spørsmål om praksis og refleksjon, bør være en av oppgavene som effektive skoleledere jobber med i hele skoleåret. Et av mine favorittverktøy som kan brukes til å nå dette målet er Voxer. Det er en gratis app og meldingsverktøy som kombinerer det beste av live-stemme, tekst, bilder og videoer. Voxer tillater skoleledere og ansatte å skrive, legge ut bilder og kommunisere ved hjelp av talemeldinger. Noen lærere foretrekker å bruke Voxer heller enn Twitter fordi de kan høre nyansenei den andres stemme når de sender en talemelding. Selv om Twitter-chatter fortsatt er mer populært enn Voxer, er det et utmerket verktøy for de som tror på betydning av refleksjon og faglig utvikling. Skoleledere som er aktive på Voxer deler nye ideer men også frustrasjoner med andre. Denne appen er et perfekt verktøy for profesjonell vekst og sporing av egen ledelsesreise.

Å samle tilbakemelding fra andre ansatte er ofte en mislikt aktivitet for mange skoleledere. Men det er et velkjent faktum at skoleledere kan innføre mange gode endringer på sine skoler og bygge tiltak basert på tilbakemeldinger fra en spørreundersøkelser. Dessuten vil det være lettere for skoleledere å identifisere styrker og svakheter ved skoler. Blant de mest populære verktøyene som skoleledere kan bruke til å samle tilbakemelding gratis via skjemaer, regneark eller spørreskjemaer er Google Forms, Survey Monkey og Typeform. En god skoleleder kan analysere resultatene og gjennomføre endringer basert på resultatene han eller hun mottar.

Evnen til å kommunisere ser jeg som en av de viktigste kompetansene en skoleledere bør ha. En god skoleleder legger til rette for å skape en velfungerende arbeidsplass og en god læringskultur med fokus på elevenes og utvikling ved hjelp av effektiv kommunikasjon og forskjellige verktøy.


-------------------------------------------------------------
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i 2017. Zielonka var en av ti finalister til Global Teacher Prize 2018. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:
Design-tenkning i undervisningen
Derfor bør vi satse på entreprenørskap i skolen
Hvordan kan vi bruke chatbot og AI i undervisningen?
Fremtidens skoler må skapes nå
Nettverksbasert læring - den riktige veien å gå
Lærere som fremtidens innovatører
6 måter for å skape bedre skoler
Barbara Anna Zielonka nominert til Global Teacher Prize!
8 måter for å øke elevenes engasjement!
Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Hvordan kan lærere utvikle digitale borgere og ledere?
Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
Avslutt skoleåret med nye ideer
Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar