mandag 4. juni 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 13: Om lekens betydning - med Birgitte Fjørtoft


Leken er det viktigste som skjer i barnehagen. I denne episoden får vi besøk av barnehagelærer Birgitte Fjørtoft for å snakke om livet i barnehagen, den livsviktige leken og 
om hvordan man blir attraktive lekepartnere, og om den nye boka hennes, "Læringens ville veier". Birgitte Fjørtoft er avdelingsleder på Thor Olsen barnehage i Oslo. Over 300 000 har sett videoen av foredraget Birgitte Fjørtoft holdt på Lærernes hus i forbindelse med debattmøtet "Er leken i barnehagen truet?" i mai 2016. Der sa hun blant annet:

- Noen politikere og pedagogers ønsker om en ”produktiv” og effektiv lek med mye læringsutbytte passer for meg ikke alltid inn i den ville, frie leken jeg ser hver dag. Leken har en overraskende, uberegnelig og uventet karakter, og dette kan kanskje hjelpe oss litt med å forstå hvorfor barna oppsøker eller rett og slett bare blir dratt inn i den. 

Hver eneste dag i barnehagen er rikelig fylt av situasjoner, relasjonelle møter og opplevelser som vi verken kan forutse eller planlegge i detalj. Dette både snakker og skriver Birgitte Fjørtoft om.

- Vi må forstå leken i sammenheng med barns ytringsfrihet. Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om og ta vare på, sier Fjørtoft.

- Vi har lovverk som er helt tydelig på at barn har rett til å utrykke seg og det er leken som er barns måte å utrykke seg på, hvertfall de første åra. Derfor er det viktg å verne om leken.

Birgitte Fjørtoft er aktuell med boka Læringens ville veier - etiske møter i barnehagen (Pedagogisk Forum, 2018). Der inviterer hun leseren inn i et åpent mulighetsrom hvor barnas responser, reaksjoner og lekende ytringer får fullt spillerom og læringsbegrepet får gjennomgå en skikkelig barnehagefaglig behandling.

2 kommentarer: