mandag 11. juni 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 14: Spesialundervisning som virker - med Monica Melby-Lervåg


I mars la ekspertutvalget ledet av professor Thomas Nordahl rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge". Den har blitt møtt med kritikk blant annet fra professorene Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg som mener rapporten er lite forskningsbasert og lite oppdatert på ny forskning.


I denne episoden snakker vi med Monica Melby-Lervåg om forskningen, kritikken og Nordahl-utvalget, om spesialundervisning som virker og om læreres metodefrihet. Hør episoden her:Monica Melby-Lervåg er professor og Forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun skriver også jevnlige oppdateringer på Læringsbloggen. Anbefales herved. Hennes forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot språk- og leseutvikling hos barn og barn med dysleksi, spesifikke språkvansker.

I denne episoden snakker vi om “Inkluderende fellesskap for barn og unge” - som er tittelen på rapporten til et ekspertutvalg, ledet av professor Thomas Nordahl, og som ble levert til kunnskapsministeren i mars i år. Det har ikke gått upåakted hen, og rapporten har blitt møtt med kritikk fra blant andre professorene Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg.

Kunnskaps- og integreringsministeren fikk overlevert rapporten fra ekspertgruppen 4. mars 2018.

- Å gi god hjelp til elever som strever, betinger at vi som samfunn tar oppgaven alvorlig og gir nødvendig støtte. De viktigste tiltakene som foreslås regjeringens ekspertgruppe, er ikke veien å gå for å lykkes med dette, skriver Wie og Melby-Lervåg i Morgenbladet. Og spør om utvalget har glemt forskningen.

Thomas Nordahl svarer med å spørre “Glemte dere realitetene?" i samme avis.

Det er særlig to forhold som kritiseres. Den første at utvalget foreslår å avvikle retten til spesialundervisning, og den andre er å omorganisere PPT til en kommunal veiledningstjeneste.

Les også:
Ekspertgruppe foreslår å avvikle retten til spesialundervisning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar