mandag 18. juni 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 15: Læring og teknologi - med Øystein Gilje


Finnes det forskning som viser at teknologien er et positivt bidrag inn i skolen? - Det er mange bra digitale læremidler, sier Øystein Gilje. Lærerens valg av app er minst like viktig som hvordan appen faktisk fungerer. Kunsten er å finne det som er bra for deg, faget ditt og elevene du underviser. Hør episoden her:
Finnes det forskning som viser at teknologien er et positivt bidrag inn i skolen? Mange nye digitale læremidler popper opp hele tiden. Hvordan kan lærere og skoler holde tritt med utviklingen? Dette snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda!

Øystein Gilje - @ogilje - er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS). Han har tidligere arbeidet som lærer i ungdomsskolen og journalist i NRK, og har i en årrekke forsket og undervist om læring og teknologi.

Øystein Gilje var med i ARK&APP-prosjektet som ble avsluttet i 2016. Det viste blant annet, som i andre prosjekter, at læremiddelkulturen varierer mye fra skole til skole, og ikke minst mellom ulike nivåer i grunnopplæringen.

Han har skrevet boka Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen (Fagbokforlaget, 2017). I boka får du et grunnlag for å gjøre besvisste valg av læremidler. Og han tydeliggjør hvilken funksjon læremidler og digitale verktøy har i ulike arbeidsformer i skolen. Anbefales herved!

Les også:
Uten kart og kompass i det digitale læremiddellandskapet? Av Øystein Gilje

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar