tirsdag 10. juli 2018

SETT 2018 begynner å ta form - les om årets temaer


Programmet til SETT-dagene i november begynner å ta form. Glimrende folk som Barbara Anna Zielonka, Camilla Hagevold, Pelle Sandstrak, Simen Spurkland og Halvor Ø. Thengs og mange fler er allerede klare. Se foreløpig program her.

SETT 2018 arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm onsdag 28. november og torsdag 29. november. Program og påmelding finner du her.

Temaer for SETT 2018
I det moderne og innovative samfunnet vi lever i skal skolen forberede barn og unge til en framtid vi vet lite om. Hvilke nye krav stilles til lærere, skoleledere og studenter? I programmet vil du kunne oppleve spennende forelesninger og workshops i disse temaer:

Helse og digital dømmekraft
Sosiale medier er en av grunnene til at stadig flere sliter psykisk. Når dagens barn og unge er heldigitale, 24/7, har også digital dømmekraft blitt mye viktigere – nettvett, hva du kan dele, kildekritikk, ytringsfrihet, personvern og mobbing. Skolen har et stort ansvar for å lære barn og unge trygg, digital bruk, men har lærere og skoleledere nok kompetanse om dette? På SETT møter du erfarne fagfolk som deler kunnskap og erfaringer om hvordan man kan jobbe med disse viktige temaene.

Menneskelig intelligens - den nye digitalekompetansen?
Utviklingen med automatisering og kunstig intelligens går stadig raskere, og stiller nye krav til oss. Samtidig er utarbeidelsen av nye læreplaner godt i gang. Her skal dybdelæring og tverrfaglige temaer – som livsmestring og folkehelse, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap – prioriteres. Kort sagt så stilles det en rekke nye krav til lærere, skoleledere og elever i framtidas skole. På SETT møter du erfarne fagfolk som deler kunnskap og erfaringer om hvordan man kan jobbe med disse viktige temaene.

Barnehagen i den multimodale hverdagen
Nå skal "Barnehagen utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier". Hva betyr det? Hvordan gir vi barna det rette grunnlaget i et læringsmiljø som er både digitalt og fysisk? Og hvordan skal dette dokumenteres? Her snakker vi om dokumentasjon, både pedagogisk og digitalt og raskt dukker det opp etiske dilemmaer. På SETT møter du erfarne fagfolk som deler kunnskap og erfaringer om hvordan man kan jobbe med disse viktige temaene i barnehagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar