torsdag 30. august 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 21: Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov - med Nina Grindheim


I dag lanseres rapporten "Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov". Vi snakker med Nina Grindheim fra Voksne for Barn om hva de har funnet ut og hva vi må gjøre i klasserommet for å lykkes. Hør episoden her:Med utgangspunkt i livsmestringsprogrammet Zippys venner har Voksne for Barn, Statped og Regionalt kompetansesenter for Autisme, ADHD, Tourettes og Narkolepsi (RKT) siden 2016 sett på hvordan tiltak som skal fremme alle elevers psykiske helse tilrettelegges for barn med spesielle behov og hva lærere og andre ansatte i skolen trenger for å bedre inkludere disse barna.

Det har resultert i rapporten "Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov".

Ifølge rapporten har en systematisk livsmestringsopplæring en positiv effekt for mange elever med spesielle behov. Den har også positiv effekt på resten av elevgruppa.

Undersøkelsen indikerer også at både kunnskap om elevenes vansker, hvordan tilpasse, erfaring med bruk av programmet og voksentetthet er faktorer som påvirker grad av tilpasning og inkludering i klassen.

Samtidig er det en utfordring at det er liten kompetanse blant lærerne og andre ansatte i skolen om hva som er utfordrende for elevene, og som gjør det vanskelig å tilpasse opplegget basert på elevenes behov.

Alt dette og mere til snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda!

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov:

Last ned kortversjonen av rapporten

Last ned den fullstendige rapporten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.