torsdag 2. august 2018

Sudbury Valley School - 50 år med læring i eget tempo (video)


I år fyller Sudbury Valley School 50 år. Helt siden starten i 1968 har de hatt et helt egent syn og praksis på undervisning og læring. På Sudbury Valley-skolene lærer eleven det de vil, hvordan de vil, når de vil.

Daniel Greenberg var med på å starte skolen i 1968. I boka "Endelig fri" skriver han at mer enn noe annet ønsket de å gjøre det mulig for alle å kunne se hverandre i øynene uten hensyn til alder, kjønn, stilling, kunnskap eller bakgrunn. På den måten ville de skape en demokratisk og likeverdig skole.

Og det har de jo lykkes med i og med at skolen har eksistert i 50 år og det finnes Sudbury Valley skoler over hele verden.

Men det var i Framingham, Massachusetts i USA det hele startet. I deres øyne var en demokratisk måte å drive skole på den beste. Den skulle gi elevene størst mulig spillerom for å kunne være selvstendige. Elevene velger selv hva de vil gjøre og når de skal gjøre det.

I filmen under får du et innblikk i hvordan en slik skole drives og i ekte Sudbery Valley-ånd er det elevene som står for pratingen.
Se flere videoer fra Sudbury Valley-skolene her.

Les flere artikler om Sudbury Valley her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar