søndag 19. august 2018

Undervisningsopplegg: Aksjon aluminium (3. til 7. klasse)


Aksjon aluminium er en nasjonal konkurranse som gir elever i 3. til 7. klasse mulighet til å lære mer om resirkulering, kretsløp og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår. Aksjonen går fra 31. august til 7. desember 2018.


Det er gratis å delta og lett å melde seg på. Aksjonen gir deg som lærer en god anledning til å inkludere viktige temaer i undervisningen:

Aksjon aluminium: Meld på klassen din her!

Alle som registrerer seg før 30. august er med i trekningen av en registreringspremie. Premien er en egen visning av filmen "Månelyst i Flåklypa" (premiere 21. september) for hele klassen i et kinolokale der de som vinner bor.



Målet med Aksjon aluminium er å vekke barnas miljøengasjement. Vi vil gi barna kunnskap de kan ta med seg inn i fremtiden, slik at de er bedre rustet til å ta ansvar for miljøet vårt!

Undervisningsmateriellet tar utgangspunkt i kompetansemålene for naturfag, matematikk og kunst og håndverk for 4. – 7. trinn. Undervisningsmateriellet er delt i to: 3. – 4. trinn og 5 . – 7. trinn.

Undervisningsmateriellet er kun ment som et utgangspunkt, og du som lærer må tilpasse det til akkurat dine elever. Selv om du underviser på småtrinnet kan det hende oppleggene for mellomtrinnet passer godt for din klasse, så vi anbefaler derfor at du ser på alle oppleggene.

Det er Forskerfabrikken og Hydro som arrangerer Aksjon aluminium. De inviterer til Aksjon aluminium for at elever skal lære mer om gjenvinning, panting, energibruk og miljøansvar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar