tirsdag 25. september 2018

Mindre alene sammen - TV-aksjonen 2018


TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon. Salaby har også i år utviklet egne skolesider for å belyse årets tema i klasserommene. Undervisningsopplegget på sidene gjør det enkelt for læreren å ta opp vanskelige, men viktige temaer.


Opplegget for TV-aksjonen 2018 finner du her.

Filmer, fortellinger, fakta og quizer skal gi elevene mulighet til å diskutere og reflektere over disse problemstillingene. Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to timer til en full skoledag. På sidene finner du også gode lærerveiledninger til alle ressursene.

Under slagordet "mindre alene sammen" har aksjonen som mål å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I praksis vil det innebære å skape møterom for mennesker som av ulike grunner har havnet på utsiden av samfunnet, om det er i arbeidslivet, familielivet eller andre sosiale fellesrom.

Målet med skolesidene er å spre kunnskap og sette fokus på temaer som tilhørighet og utenforskap. Innholdet er tilpasset trinnene for å gjøre det relaterbart og engasjerende, enten det handler om skole og fritidsaktiviteter eller arbeidsliv og integrering. For de yngste innebærer det et fokus på utenforskap som berører barn, og for de eldre blir konteksten satt til større samfunnsmessige problemstillinger.

Sidene kan brukes fra 1. til 10. trinn, og er gratis og tilgjengelig for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.