onsdag 26. september 2018

Nå er Historisk tidsskrift tilgjengelig digitalt


Nå er alle utgaver av Historisk tidsskrift fra første nummer i 1871 frem til og med år 2000, i alt 79 bind, digitalt tilgjengelig for alle i Norge via Nasjonalbiblioteket.

Den norske historiske forening (HIFO) fyller 150 år til neste år, og dette er en god start på feiringen.

HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og representerer det samlede nasjonale fagmiljø for historikere. Foreningen arbeider for å fremme historieforskning og for å styrke historiefaget, både i skoleverket, i høyere utdanning og i offentligheten.

Historisk tidsskrift er det sentrale tidsskriftet for norsk historisk forskning og et av Norges eldste vitenskapelige tidsskrift.

Tidsskriftet utgis av Den norske historiske forening (HIFO) i samarbeid med Universitetsforlaget.

Fra 2018 er Historisk tidsskrift Open Access. Mellomperioden (2001–2017) er tilgjengelig digitalt via Idunn.no og i Nasjonalbibliotekets lokaler. Historisk forskning i Norge kan med dette leses, søkes i og spres på helt nye måter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.