mandag 17. september 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 24: Samarbeid til barnas beste - med Baard Johannessen og Torhild Skotheim


Hvordan kan skolen samarbeide for å skape gode oppvekstvilkår og et godt læringsmiljø for barn og unge? Det prøver vi å finne svar på i denne episoden. Vi får besøk av Baard Johannessen og Torhild Skotheim som er redaktører for boka "Barn og unge i midten". Begge er høgskolelektorer i pedagogikk ved OsloMet. Hør episoden her:Barn og unge i midten er en antologi om skolens hjelpeapparat. Den er skrevet for både studenter, skoleledere og lærere som trenger kunnskap om hvem som er skolens samarbeidsaktører. Boka er utgitt på Gyldendal Akademisk i 2018.

- Vi tror at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid blir mer og mer viktig i tiden framover. Det er tidsknapphet overalt og flere barn og unge vil trenge oppfølging. Dermed er det behov for tett samarbeid, sier Johannessen og Skotheim.

I boka skriver fagpersoner fra mange felt. De er pedagoger, politi, jurist, rådgiver, sosialantropolog, sykepleier, sosiolog, spesialpedagog, psykolog, lærer og familieterapeut.

Det er med andre ord et stort hjelpeappaarat rundt eleven og skolen. Og læreren må kunne håndtere alle slags elever og utfordringer. Men er lærerutdanningen rustet for dette?

- Nyutdanna lærere bør få vite mer om dette hjelpeapparatet som de kan få hjelp fra. Og få bedre kunnskap om det nettopp fordi at det har blitt mye mer komplekst. Derfor ønsker vi at det i større grad skal inn på pensum, noe det også har blitt, sier Torhild Skotheim.

For å invitere leseren inn i hvert kapittel i boka, starter disse med en case. De handler om barn og unges oppvekstsvilkår, det flerkulturelle perspektiv i skolen, psykisk helsearbeid i skolen, det sårbare barnet, taushetsplikten i arbeid med barn og unge, PP-tjenesten, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, skolehelsetjenesten, politiets arbeid i skolen og kommunikasjon.

Vi snakker om tverretatelig og tverrfaglig samarbeid til barnas beste i denne episoden av Rekk opp hånda!

Hør alle episodene av Rekk opp hånda! her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar