mandag 24. september 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 25: Mobbing med mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren


- Mobbing er det motsatte av inkludering, sier mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren. Det er derfor minst like viktig å jobbe for et inkluderende miljø, som et for mobbefritt miljø. Mobbeombudet kommer til oss for å snakke om hvorfor det er så viktig å bekjempe mobbing. Hør episoden her:- Mobbing oppstår i utrygge grupper, sier mobbeombudet.

- Det et mobbende fellesskap har til felles er utrygghet. For å lindre den utryggheten holder man noen utenfor, for da er man sikret plass i fellesskapet. Mobbingen er avhengig av at noen er ute og noen er inne.

I et trygt skolemiljø ligger makten hos de voksne, og ikke hos elevene. Det holder ikke å følge med, du må også bry deg. Derfor er det viktig at lærere og skolefolk vet hva de gjør.

- Mange skoler iverksetter mangelfulle tiltak som i verste fall forsterker problemene, skriver Owren i et debattinnlegg i Aftenposten i September.

- Forblir mobbetallene stabile når skolen individualiserer problemer hos enkeltelever som en følge av at elevene måles i et system som forsterker individfokuset, i et samfunn som ikke tolererer annerledeshet så mye som vi liker å tro?

I denne episoden snakker vi om hvilke tiltak hun mener bidrar til et stabilt mobbetall og hvordan vi som skolefolk kan (og må) bidra til at alle elever opplever et trygt og godt skolemiljø. Og ikke minst om politikernes ansvar.

Hør alle episodene av Rekk opp hånda! her.

Foto: Martin Johannessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.