torsdag 20. september 2018

SETT - Møteplass for moderne og innovativ læring


Snart er det tid for SETT som arrangeres i Norge for tredje gang 28. og 29. november.

Tema for årets konferanse er:

Helse og digital dømmekraft
Sosiale medier er en av grunnene til at stadig flere sliter psykisk. Når dagens barn og unge er heldigitale, 24/7, har også digital dømmekraft blitt mye viktigere – nettvett, hva du kan dele, kildekritikk, ytringsfrihet, personvern og mobbing. Skolen har et stort ansvar for å lære barn og unge trygg, digital bruk, men har lærere og skoleledere nok kompetanse om dette?

Menneskelig intelligens - den nye digitalekompetansen?
Utviklingen med automatisering og kunstig intelligens går stadig raskere, og stiller nye krav til oss. Samtidig er utarbeidelsen av nye læreplaner godt i gang. Her skal dybdelæring og tverrfaglige temaer – som livsmestring og folkehelse, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap – prioriteres. Kort sagt så stilles det en rekke nye krav til lærere, skoleledere og elever i framtidas skole.

Barnehagen i den multimodale hverdagen
Nå skal "Barnehagen utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier". Hva betyr det? Hvordan gir vi barna det rette grunnlaget i et læringsmiljø som er både digitalt og fysisk? Og hvordan skal dette dokumenteres? Her snakker vi om dokumentasjon, både pedagogisk og digitalt og raskt dukker det opp etiske dilemmaer.

SETT byr som alltid på et spennende program med profilerte foredragsholdere som gir inspirasjon og ny kunnskap til alle i barnehage og skole. Seminarene, forelesningene og workshopene holdes av utviklingsorienterte lærere og skoleledere i barnehage og skole!

Program og påmelding finner du her!

Anna Rossling Rönnlund fra Gapminder kommer for å snakke om hvorfor det er viktigere enn noensinne å undervise i faktabasert kunnskap:Barbara Anna Zielonka fra Nannestad videregående skole kommer for å snakke om nettverksbaserte undervisningsmetoder som motiverer.

- Med nettverksbasert læring får elevene autentiske opplevelser, utvikler sine muntlige ferdigheter og samtidig får en unik global kompetanse som er verdifull for deres framtid som arbeidstakere. Barbara vil her presentere en rekke spennende undervisningsopplegg med praktiske verktøy og oppgaver hun benytter og som øker elevens motivasjon, innsats og engasjement.

Zielonka var en av 10 finalister blant 30 000 nominasjoner til Global Teacher Prize 2018.

Simen Spurkland fra Vøyenenga ungdomsskole kommer for å snakke om digital livsmestring.

- I møtet med et stadig mer digitalisert samfunn, skal skolen finne sin rolle som kunnskapsformidler, oppdrager og kulturdanner. Det er utfordrende å skulle fylle denne rollen når så og si alle borgere er noviser uten erfaring – inkludert lærerne selv. Men vi har ikke noe valg, så hvordan kan vi lærere lede an i blekingen av det enorme lerretet Internett utgjør? Simen har hatt 1:1 dekning i sitt klasserom i mer enn 5 år og deler refleksjoner, råd og forslag til løsninger slik at du som tilhører kanskje kan unngå noen av omveiene han har tatt.


Tori Virik Nøvik fra Skåbu ungdomsskole kommer for å snakke om entrepenørskap i framtidsskolen.

- Tori har for lengst lagt bort læreboka, og relaterer alle læringsmål til samfunnet utenfor skolen. Elevene får utfordringer fra "det virkelige liv", og læringsresultatene skaper ofte verdi for andre. Mantra i fagfornyelsen og 21st Century Skills som samarbeid, utforsking og kreativitet, brukes som verktøy i læringen. Elevene blir motiverte, oppnår dybdelæring og utvikler framtidskompetanser. Her får du konkrete eksempler på hvordan pedagogisk entreprenørskap innfrir kravene i fagfornyelsen. De fleste eksemplene er fra ungdomsskolen.

I tillegg er programmet spekket med gode og kloke skolefolk med kompetanse om det meste. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar