tirsdag 16. oktober 2018

10 nettsteder du kan bruke i matematikk


Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Lykke til!


Matematikkbogen
For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning. Der finner du mange og varierte oppgaver fiks ferdig til å printe ut. De har også en generator som lager arbeidsark med brøkregnestykker med like eller forskjellige nevnere. Du kan bruke generatoren til å lage (nesten) alle mulige andre regnestykker også. Dette er et glimrende verktøy som gjør planlegging av undervisning til en fryd!


Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU sammen med fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Målet er å bidra til at stadig flere skal få en opplevelse av at matematikk er et spennende og nyttig fag. Vi jobber daglig med å være førstevalget på Internett innen matematikkformidling ved å være:
  • Inspirasjonssenter for matematikklærere
  • Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever
  • Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen
  • Nettsted fylt av levende matematikk for alle
Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle - alt er gratis!

Nettstedet er laget for elever, lærere, studenter og foreldre som har tilknytning til undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole. Det ble startet rett før jul 2000, så de har allerede lang erfaring på nett. Målet er å være landets mest komplette matematikkside. Bruken skal være gratis. Visjonen er å stimulere til økt interesse for matematikk og øke det generelle ferdighetsnivået blant elever og studenter.

Dette nettstedet dekker områder som de fire regningsartene, brøk, algebra, geometri, måling og tallforståelse. De har også en generator der du kan lage arbeidsark (worksheets) innen de fleste emner i faget. De har også ulike verktøy og digitale kalkulatorer.

Khan Academy burde være kjent for de fleste som underviser matematikk i skolen. Her er det tusenvis av videoer du kan se og bruke i undervisningen, særlig egnet for deg som bruker omvendt klasserom som metode. Men også veldig bra for elever, lærere og foresatte som ønsker å gjøre noe mer enn det læreplanen tillater. De har også en YouTube-kanal på norsk.


Matematikksenteret vil bidra til at matematikkopplæringen tar utgangspunkt i barn og unges tenkning og bygger på deres interesser, bakgrunn, erfaringer og kunnskap. Målet er at barn og unge skal utvikle en matematisk kompetanse som består av fem komponenter:

  • Begrepsmessig forståelse: Bygge opp begrepsmessige strukturer og se sammenhenger mellom matematiske begreper og ideer.
  • Beregning: Utføre prosedyrer effektivt, nøyaktig og fleksibelt.
  • Anvendelse: Kunne gjenkjenne og formulere matematiske problemstillinger og utvikle strategier for å løse problemene.
  • Ressonering: Forklare og begrunne løsningsstrategiene du har brukt for å løse problemet.
  • Engasjement: Se på matematikk som nyttig og verdifullt, som noe du kan gjøre – dersom du arbeider med det – og være villig til å gjøre arbeidet.

Her finner du opplegg, oppgaver og informasjon for barnehage, grunnskole og videregående skole.

MatteMestern bygger på individualisering og er helt adaptiv. Ut fra elevenes nivå tilpasses oppgavene individuelt, slik at hver elev utfordres og får en bred og fordypet kunnskap om matematikk. Filmede gjennomganger hjelper elevene med å forstå og løse oppgavene så de kommer seg videre.

De tilbyr en digital matematikk-portal med mere enn 2 millioner matematikkspørsmål og 2.000 korte videoleksjoner. De sørger for et solid grunnlag for individuell læring på tvers av alle nivåer. I tillegg er portalen vår adaptiv og skreddersyr spørsmålene til nivået hver elev er på. Portalen er tilpasset elever fra 1. – 10. klasse.

Kikora er et norskutviklet nettbasert læremiddel for matematikkopplæring, tilpasset  læreplaner i både grunnskolen og videregående skole. Kikoras mattemotor gir umiddelbar tilbakemelding gjennom hele utregningen, linje for linje, uansett hvilken metode eller løsningsstrategi eleven benytter. På den måten får eleven til mer, og trenger derfor ikke like mye hjelp og veiledning av læreren – det være seg i klasserommet eller med hjemmearbeidet.

WolframAlpha: Mathematics
WolframAlpha er et allsidig nettsted. Og selvfølgelig har de egne sider for matematikk. De har både bred og dyp kunnskap når det gjelder matte. Enten det er aritmetikk, algebra, kalkulatorer, differensialligninger eller noe midt i mellom, finner du ressurser her. Her får du hjelp med matteoppgaver, hjelp til å løse spesifikke matteproblemer eller finne informasjon om matematiske temaer og emner.

Gruble.net: Matematikk
Her finner du oppgaver som gangetabellen, minustrening, plusstrening, rare regnestykker og klokka. Det kan være fint å bruke for mengdetrening, forståelse og hoderegning.

Nettstedet er en arena for læring og spill som kan brukes i en rekke fag i tillegg til matematikk i grunnopplæringen. Her kombineres kunnskap med lek og læring på en morsom måte som treffer barn og unge i alle aldre.

------------------------------------------------------------
Jeg benytter anledningen til å tipse om konferansen Mattemestring som finner sted 31. januar og 1. februar neste år. Den skal fokusere på hva fagfornyelsen vil ha å si for matematikkfaget, elever og lærere. Men det er også en konferanse for alle som ønsker å hjelpe sine elever å mestre matematikk, og som er interessert i hvordan du kan kan legge til rette for matte-entusiasme og mestring. Program og påmelding finner du her.


Foto: Pxhere.

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.