torsdag 11. oktober 2018

Engasjement som spesialpedagog ved Nyskolen i Oslo - 80% stilling


Engasjement som spesialpedagog ved Nyskolen i Oslo - 80% stilling

Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Send søknad til: sunniva.sandanger@nionett.no


Nyskolen i Oslo
Nyskolen i Oslo er privateid grunnskole med 100 elever fra 1. til 10. trinn. Skolens visjon er å humanisere samfunnet. Måten vi jobber mot dette, er å øve barna å bli bevisste på sin rolle i et sosialt fellesskap, både på skolen og i et større perspektiv.

Nyskolen er direktedemokratisk, og alle elevene er med på å diskutere, drøfte og bestemme skolens reglement. Dette er med på å styrke elevenes evne til kritisk tenkning, utvikle gode muntlige ferdigheter, samt å kunne rette seg etter demokratiske avgjørelser.

Elever og lærere spiser varm lunsj sammen hver dag. Maten er laget av elever fra alle alderstrinn, i samarbeid med læreren i mat og helse.

Elevene tilhører aldersblandede grupper, der flere trinn går i klasser sammen. De får undervisning i små grupper, slik at læreren har større mulighet til å følge opp hvert enkelt barn tettere.

Elevene jobber med prosjekter flere perioder hvert år. I disse periodene får de mulighet til å fordype seg i egenvalgte tema innen forhåndsbestemte emner. Deler av sluttproduktene i prosjektarbeidet er et musisk uttrykk som kunst, musikk, drama, film etc., og i tillegg lager alle en skriftlig oppgave. Skolen jobber etter prinsipper for dialogpedagogikk.

Nyskolen følger samme læreplan som den offentlige skolen.

Vi søker
En dyktig, faglig sterk, menneskekjær og engasjert spesialpedagog til å jobbe med spesialundervisning på barne- og ungdomstrinn. Som spesialpedagog er du en del av skolens ulike lærerteam. Du vil også ha medansvar for søknadsprosedyrer, organisering og dokumentasjonsarbeid tilknyttet spesialpedagogisk arbeid ved skolen.

Som spesialpedagog samarbeider du i tillegg til lærerne og ledelsen ved Nyskolen, med PPT og andre eksterne samarbeidspartnere. Vi ønsker en spesialpedagog som har evne til både en oversikt over skolen som helhet, og ha et blikk på enkeltelevers situasjon. Spesialpedagogen vi søker skal være faglig godt kvalifisert, og det er ønskelig med erfaring fra skole. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver
 • undervisning av enkeltelever og grupper
 • planlegging av spesialpedagogisk undervisning på barnetrinn og ungdomstrinn
 • administrativt arbeid tilknyttet det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen
 • samarbeid med PPT og andre eksterne samarbeidspartnere
 • delta i kartlegging i ulike fag og oppfølging i etterkant av kartlegging
 • samarbeid med foreldre, faglærere og kontaktlærer

Krav til kvalifikasjon
 • utdannet spesialpedagog eller utdannet lærer med spesialpedagogisk erfaring og realkompetanse
 • personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • gode kommunikasjonsferdigheter i arbeid med både voksne og barn
 • høy omstillingsevne
 • positiv og løsningsorientert
 • kunne planlegge både kortsiktig og langsiktig
 • være glad i å jobbe med mennesker, både voksne, barn og ungdom 
 • opptatt av demokrati, elevmedvirkning og inkludering
 • ha god kjennskap til den spesialpedagogiske tiltakskjeden

Vi kan tilby
 • lønn etter avtale
 • lokal arbeidstidsavtale godt tilpasset arbeidet på skolen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • et spennende og dynamisk arbeidsmiljø 
 • en stilling ved en demokratisk, levende skole der du er med å utvikle skolen og løfte den til nye høyder
 • en stilling ved en skole der vi setter gode relasjoner mellom ansatte og elever svært høyt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar