onsdag 24. oktober 2018

Konferanse Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet


Lansering av undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål
Med støtte fra Norad har Sex og Politikk utviklet et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen, utarbeidet for å skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Materiellet lanseres på konferansen Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet på OsloMet mandag 29. oktober.

- FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De gjelder for alle land og mennesker i hele verden, og derfor er det viktig at barn og unge både blir kjent med egne rettigheter i et internasjonalt perspektiv og ser mulighetene ved å jobbe for et felles globalt mål, understreker Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Materiellet er fokusert rundt bærekraftsmålene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse. Opplegget vil være gratis og elektronisk tilgjengelig for lærerne.

– Bærekraftig utvikling har en sosial, økonomisk og miljømessig dimensjon. Av disse tre har det sosiale aspektet vært mindre fokusert på og kjent. Det skal dette undervisningsmateriellet bidra til å gjøre noe med! Bærekraftig utvikling er ikke mulig uten helse, likestilling og utdanning, sier lærer og seniorrådgiver i Sex og Politikk, Marianne Støle-Nilsen, som har utviklet materiellet.

Konferanse Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet
Det nye undervisningsmateriellet lanseres på Sex og Politikks konferanse om fagfornyelsen i skolen og de tre nye tverrfaglige temaene som innføres på alle trinn. Fokus på konferansen vil være på hvordan seksualitet og bærekraft kan bli del av den tverrfaglige undervisningen.

Første del vil omhandle det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring med fokus på helhetlig seksualitetsundervisning. Andre del vil handle om de tverrfaglige temaene Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap, hvor materiellet presenteres.

Som en del av lanseringen vil vi ha et panel med Paul Fife, avdelingsdirektør for global helse og utdanning i Norad, Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet, Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og medlem av tverrfaglig læreplangruppe i Utdanningsdirektoratet, og Marianne Støle-Nilsen.

Konferansen finner sted 29. oktober kl. 08:30 - 14:00, på OsloMet, Pilestredet 48, rom P168. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Program for konferansen og påmelding finner du her.

Sex og Politikk jobber for at alle som underviser barn og unge i seksualitetsundervisning skal ha tilgang til gode, deltakende, normkritiske og alderstilpassede verktøy for å lære om og snakke om hvordan man får god seksuell helse. Vårt bidrag er utvikling av Uke 6, et gratis seksualitetsundervisningmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag. I skoleåret 2017/18 var over 40% av grunnskolene i Norge påmeldt Uke 6. Evalueringer viser at underviserne i stor grad er veldig fornøyde med materiellet og at bruk av Uke 6 fører til både mer og bedre seksualitetsundervisning på skolene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar