torsdag 18. oktober 2018

Konferanse: Mattemestring - 31. januar og 1. februar 2019


Konferansen Mattemestring finner sted 31. januar og 1. februar 2019. Den skal fokusere på hva fagfornyelsen vil ha å si for matematikkfaget, elever og lærere. Men det er også en konferanse for alle som ønsker å hjelpe sine elever å mestre matematikk, og som er interessert i hvordan du kan kan legge til rette for matte-entusiasme og mestring.


På konferansen får du høre dyktige fagfolk som Simen Spurkland, Audun Baumberger, Ingvild Vikingsen Skogestad, Vikeke Gwendoline Fængsrud og mange fler. De snakker om temaer som motivasjon, digital læring, koding, programmering, kompetanse og mestring.

Simen Spurklands foredrag handler om elevvennlig undervisning, vurderingsformer og jakten på hver elevs opplevelse av mestring.

Anders Baumberger er redaktør for Kikora. Han skal snakke om de vanligste misoppfatningene blant elevene. Og hvordan vi gjennom diskusjon kan avdekke misoppfatningene og hjelpe elevene til økt matematisk forståelse.

Ingvild Vikingsen Skogestad skal snakke om det digitale læringsprosjektet Digg Læring. Hennes skole har snudd om på pedagogikken for å oppnå mer motivasjon, mestring og læring for elevene.

Vibeke Gwendoline Fængsrud var selv en av elevene som strøk i matematikk, og trodde at dette skyldes manglende talent. Hun fant imidlertid ut at arbeid trumfer talent, og er blitt en av norges mest profilerte fagbokforfattere og foredragsholdere innen faget.

Fagfornyelsen
Arbeidet med fagfornyelsen er i full gang og kjerneelementene er allerede fastsatt:
  • Utforsking og problemløsing
  • Modellering og anvendelser
  • Resonnering og argumentasjon
  • Representasjon og kommunikasjon
  • Abstraksjon og generalisering
  • Matematiske kunnskapsområder

Nå skal elevene jobbe mer med metoder og tenkemåter slik at de får større forståelse for faget. Tall og tallforståelse er grunnmuren i det elevene skal mestre i løpet av grunnskolen. Personlig økonomi, måling og statistikk er viktige områder der tall benyttes i realistiske sammenhenger. Programmering og algoritmisk tankegang blir også en del av faget.

Skisser til lompetansemål i fagene ble offentliggjort av Utdanningsdirektoratet denne uka. Alle oppfordres til å komme med høringssvar og tilbakemeldinger. Frist for å komme med tilbakemeldinger er 14. november 2018.

Du finner skisser til ny læreplan i matematikk her.

Skissene til nye læreplaner er delt opp i tre deler:

Om faget: Det som tidligere het formålet med faget heter nå Om faget. I teksten blir relevansen til faget og kjerneelementene i faget beskrevet kort. Teksten inneholder også fagspesifikke tekster om verdiene og prinsippene i overordnet del, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Teksten Om faget skal gi en tydelig retning for arbeidet med kompetansemål og være en ramme for hva eleven og lærlingen skal lære i faget.


Kompetansemål: Læreplanene for fag beskriver den kompetansen elevene skal utvikle i faget. Kompetansemålene i faget beskriver hva eleven skal mestre etter at opplæringa på bestemte årstrinn er avslutta.

Vurdering: Læreplanene skal inneholde en fagspesifikk omtale av vurdering og retningslinjer for sluttvurdering i faget. Det skal være fagspesifikk omtale av vurdering for hvert hovedtrinn og omtalen skal gi støtte til underveis- og sluttvurdering. Læreplangruppene skal vurdere og komme med tilrådinger om sluttvurdering i faget innenfor rammene av de ordningene vi har for sluttvurdering i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar