tirsdag 2. oktober 2018

Munin: Læringsressurser for mellomtrinnet og ungdomstrinnet


Munin.buzz 
er en gratis nettavis for barn og unge. Hver artikkel inneholder i tillegg til selve teksten, en faktaboks om temaet og forslag til spørsmål og aktiviteter. Du finner også relevante linker til nyttige nettsteder der elevene kan finne mer informasjon.

Artiklene er delt inn i åtte temaer: politikk, samfunn, kultur, idrett, miljø, økonomi, teknologi og helse. Alle artiklene er koblet mot kompetansemål for mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Læringsressurser
Alle ressursene på Munin er utviklet på en responsiv plattform. Det betyr at enten du er lærer eller elev, og bruker nettbrett PC, mac, mobil eller Chromebook, er du sikker på at innholdet fungerer slik det skal på den plattformen du bruker.

Læringsressursene er bygget opp med følgende overgripende tema: 
  • Demokrati og medborgerskap.
  • Arbeidsliv og entreprenørskap.
  • Folkehelse og livsmestring.
  • Klima og miljø.
  • Teknologi og forskning.
  • Globalt ansvar og etikk.

Innenfor hvert hovedtema er det laget temahefter, som blir å betrakte som "kapitler" innenfor et hovedtema. Temaheftene består av nyhetsartikler, interaktivt innhold og fagstoff. Aktivitetene styrker i tillegg ferdigheter innenfor dybdelæring – som problemløsning, samarbeid, kommunikasjon og metakognisjon (reflektere over egen læring, inkludert egenevaluering og selvregulering).

Munin Buzz
Munin.buzz er en gratis ukeavis for barn og unge. Innholdet er levert av NTB som sikrer uavhengighet og kvalitet på redaksjonelt og grafisk innhold. Alle artikler har forslag til aktiviteter til bruk i undervisningen og er koblet mot kompetansemål for mellom- og ungdomstrinn.

Munin Samfunnsfag
Dekker alle kompetansemål i samfunnsfag for mellom- og ungdomstrinnet. Bygd opp med utgangspunkt i aktuelle saker fra Munin.buzz, som er komplettert med fagstoff og aktiviteter. Det er lagt opp til en temabasert oppbygging og aktiviteter med dybdefokus.

Munin KRLE
Munin KRLE dekker alle kompetansemål i KRLE for mellom- og ungdomstrinnet og følger samme oppbygging som Munin Samfunnsfag. Det betyr stort fokus på elevsentrert læring og oppgaver som skaper læringslyst.

Munin Livsmestring
Samme tilnærming som Munnin Samfunnsfag og KRLE, men med tverrfaglig tilnærming. Fag som dekkes inkluderer samfunnsfag, naturfag, KRLE og matematikk. Rettet mot mellom- og ungdomstrinnet.

Utdanningsvalg for ungdomstrinnet
Utdanningsvalg er bygd opp på samme måte som Munins andre fagressurser med korte fagtekster, refleksjonsoppgaver til individuelt arbeid eller i grupper, og aktuelle nyheter knyttet til tema.


Lærere og elever logger enkelt inn med sin Feide-ID.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.