mandag 8. oktober 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 27: Alternativ lærerutdanning med Anne-Mette Stabel fra Steinerhøyskolen


Steinerhøyskolen i Oslo er den eneste alternative lærerutdanninga i Norge som tilbyr bachelor og mastergrad. Vi får besøk av forfatter og lærer ved Steinerhøyskolen, Anne-Mette Stabel, for å snakke om forskjellen mellom offentlig og alternativ lærerutdanning. Og vi snakker om seksårsreformen. Hør episoden her:
En alternativ skole er også en kritikk av den offentlige skolen. Dette kommer særlig til uttrykk ved at Steinerskolene har dispensasjon fra seksårsreformen, og at elevene dermed ikke begynner på skolen før i andre klasse.

En av forskjellene på den offentlige skolen og Steinerskolen er også at man venter med de intelektuelle utfordingene og jobber med det billedlige når barna begynner på skolen.

- Det kan man si er en tidlig form for skapende tenking. Ikke begrepsbasert, men i bilder,  sier Anne-Mette Stabel.

Seksårsreformen er oppe til diskusjon, særlig gjennom den grundige artikkelserien "Skolesviket" i VG.

- Jeg tror at hvis dette fører til at man blir opptatt av hvordan det er å være seks år, hvordan det er å være barn akkurat i den alderen og hva de trenger. Hvis dét kommer mer i fokus, så kan det jo hende at man kan lage ordninger innenfor den bestemmelsen som er nå, sier Stabel.

- Flere voksne, større areal, mere tid ute, mindre læringsmål og heller se på hva barn trenger - da vil det være bra, sier hun.

Vi snakker om seksårsreformen og Steinerskolenes grunnlag i denne episoden av Rekk opp hånda!. Og vi snakker selvfølgelig om hvordan Steinerhøyskoleutdanninga skiller seg fra den offentlige lærerutdanninga.

Hør alle episodene av Rekk opp hånda! her.

Foto: Martin Johannessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.