søndag 21. oktober 2018

Trygg læring: Bli med på nasjonal skoleaksjon


På Verdens barnedag, 20 november, løftes barnas stemmer og engasjement over hele kloden. I år er temaet alle barns rett til trygghet, slik at de kan lære og utvikle sitt fulle potensial. Mottakere av budskapet er politikere, lærere, foreldre/foresatte og selvfølgelig alle barna på skolene.

UNICEF inviterer elever i barneskolen til massemobilisering gjennom skoleaksjonen TRYGG FØRST OG FREMST - på hverandre!


20. november vil alle som deltar i aksjonen henge opp sine opprop på skoledøra. Mottakere av barnas budskap er politikere, lærere, foreldre/foresatte og lokalpressen. En spesialutgave av Aftenposten Junior som kommer ut 20. november har dette som tema.FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å bli respektert for den de er. Respekt og likeverd gir trygghet og er avgjørende for at barn skal kunne utvikle sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv.

UNICEF Norge vil med aksjonen "Trygg først og fremst" peke på muligheten vi alle har til å skape et tryggere samfunn og få med så mange skoler som mulig over hele landet på skoleaksjonen 20. november. Da vil vi skape overskrifter av barnas egne utfordringer til politikere, andre voksne og seg selv som henges opp på skoledører over hele landet.

Undervisningsopplegget er gratis og består av tre deler (økt 1, økt 2 - 5 og økt 6) og imøtekommer kompetansekrav i flere fag. Hele opplegget bør kunne gjennomføres på ca tre skoletimer. Det er fullt mulig å hoppe rett til økt 6 og evt. gjennomføre de andre øktene på et senere tidspunkt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.