lørdag 26. januar 2019

FNs bærekraftsmål 1: Den siste milliarden: Å utrydde fattigdom


Den siste milliarden: Å utrydde fattigdom

Når du skal undervise i FNs bærekraftsmål må du først forklare for elevene hva bærekraftsmålene er, hva de prøver å oppnå og når det skal være gjort.

Kort fortalt kan man si at det er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er til sammen 17 mål. Les mer om bakgrunnen til FNs bærekraftsmål her. Jeg kommer til å skrive ett innlegg for hvert mål i løpet av våren. Følg med!

Det neste du må gjøre er å forklare de enkelte bærekraftsmålene. I mål 1, som handler om å utrydde fattigdom, må de derfor forklare hva fattigdom er. Du vil finne kilder og ressurser du kan bruke i dette blogginnlegget.

På de nye læreplanene som kommer i 2020 er bærekraftig utvikling ett av tre tverrfaglig temaer. FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skole er to forskjellige ting. Men det noen likheter også. Bærekraftsmålene skal ses i sammenheng med hverandre og alle er like viktige. På samme måte skal bærekraftig utvikling finnes igjen i kompetansemål i alle fag. Dessuten er oppleggene som springer ut fra bærekraftsmålene gode verktøy du kan ta i bruk allerede i dag. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema gir skolen muligheter til å utvikle handlingskompetanse for bærekraftige valg.


Hva er fattigdom?
Den “siste milliarden” mennesker som fortsatt lever i ekstrem fattigdom står øverst på FNs gjøremålsliste.

Fattigdom er mangel på livsviktige ressurser. Fattigdom handler om mer enn å ha for lite penger. Fattigdom begrenser også menneskers mulighet til å leve verdige liv.

For å kunne skille mellom ulike grader av fattigdom brukes begrepene absolutt fattigdom og relativ fattigdom.

Absolutt fattigdom innebærer at man ikke får dekket helt grunnleggende behov som mat, klær og hus.

Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. Hvis du er fattigere enn de fleste andre i landet ditt, opplever du relativ fattigdom. Hvert land fastsetter sin egen nasjonale fattigdomsgrense. I Norge regnes du for eksempel som fattig hvis du tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten. Andre land har andre fattigdomsgrenser, og dermed andre definisjoner på relativ fattigdom.

Utrydde fattigdom
Lær elevene dine om hva fattigdom er og hvordan det er for folk å leve i fattigdom. I 1990 levde 36% av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Siden den gang har andelen ekstremt fattige blitt mer enn halvert. 767 millioner mennesker lever i dag under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar dagen, som er omtrent 15 kroner. Det er ganske lite. Målet er at ingen skal leve under fattigdomsgrensen i 2030. Det er disse vi kaller "den siste milliarden".

Å få til dette kan høres vanskelig ut. Å jobbe seg ut av fattigdom er vanskelig. Men flere av verdens fremste ledere mener dette er fullt mulig.

Verdensbankens direktør Jim Yong Kim sa i oktober 2015:

- Våre prognoser viser at vi er den første generasjonen i verdenshistorien som kan avskaffe ekstrem fattigdom.

FNs generalsektretær stemte også i det samme budskapet:

- Vi er den første generasjonen som kan gjøre slutt på fattigdom, og den siste som kan gjøre slutt på klimaendringene.

Hvem er de, hvor bor de, hvordan ser de ut?
Halvparten av verdens ekstreme fattige lever i Afrika sør for Sahara. Majoriteten av verdens fattige lever på landsbygda, har ikke jobb, lite utdanning (eller ikke i det hele tatt), noen jobber i landbruket og de fleste er under 18 år. Utdanning er dermed en vei ut av fattigdom. Særlig viktig er det at jenter og kvinner for utdannelse. I mange fattige land, der skolegang koster penger, er det gjerne gutta som får skoleplassen. Jentene blir igjen hjemme og jobber. I mange kulturer er det fremdeles slik at jentene forventes å være hjemme til de er gift. Med utdanning vil de bli mer selvstendige.

Ved å sørge for at både gutter og jenter går på skolen sørger du også for at omstendighetene hjemme, økonomien og kunnskapen vokser. Med økt kunnskap kommer økt selvstendighet.


Tilgang til skole, helsetjenester, elektrisitet, rent vann og andre viktige tjenester er fremdeles ikke tilgjengelig for veldig mange mennesker. Dette er ofte bestemt av sosioøkonomisk status, kjønn, etnisitet og geografi. Og det er nettopp dette vi må jobbe med for å utrydde fattigdom.


Hva gjør vi?
Men hva kan vi gjøre  i klasserommet med dette? Her er noen forslag til aktiviteter og hvordan du kan jobbe med FNs bærekraftsmål i klasserommet.

Min erfaring er at å bruke bilder for å illustrere et tema er det aller beste. For å illustrere hvordan fattigdom ser ut, anbefaler jeg nettstedet Gapminder og prosjektet Dollar Street.

Gapminder er en side som gjør statistikk visuelt og forståelig. De har også et prosjekt som heter Dollar Street. Der kan du se tusenvis av bilder av hvordan fattigdom ser ut, hvordan folk lever og gir deg bilder som sammenligner fattigdom og rikdom. Du kan søke i en rekke kategorier som hjem, senger, toaletter og mange flere. Felles for alle er at de deler bildene inn i fire kategorier som har med gjennomsnittsinntekt å gjøre. Bildene er kraftfulle visualiseringer av hvordan forskjellene mellom fattig og rik ser ut. Anbefales!


UNICEF Junior har egne sider for hvert av bærekraftsmålene. Om å utrydde fattigdom skriver de blant annet at vi må: “Beskytte mennesker mot arbeidsledighet og gi alle tilgang til viktige tjenester som medisinsk behandling. Dette kalles sosial beskyttelse, og skal særlig beskytte og støtte de mest sårbare og fattige menneskene.”

Kilder og inspirasjon:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar