fredag 8. februar 2019

FNs bærekraftsmål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker


Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker

Alle skoler må forholde seg til FNs bærekraftsmål på en eller annen måte. FNs bærekraftsmål gjelder for alle overalt i verden og skal nås innen 2030. Denne videosnutten forklarer kort hva det går ut på.FNs bærekraftsmål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker, uansett alder. Det har en rekke delmål som å redusere mødredødligheten, stanse epidemier og sikre gode helsetjenester og vaksine til alle over hele verden.

Store og omfattende mål med andre ord. Det første vi må gjøre i klasserommet er å få oversikt over delmålene og så bestemme oss for hvor vi vil begynne. Det finnes en rekke tekster og filmer som dreier seg om disse målene. Noen av disse finner du i dette innlegget.

Det er verdt å merke seg at verdens helsestatus er bedre enn noen gang, men å komme helt i mål kan være vanskelig.

Å sikre gode helsetjenester til alle mennesker i verden krever ekstra smarte løsninger, gode systemer, kvalifisert helsepersonell og mye penger. Og politisk vilje til å få det gjennomført. Det er nettopp denne viljen som skal og må påvirkes av FNs bærekraftsmål. Det du gjør i klasserommet vil være med på å påvirke holdningene til elevene. Elevene skal snart gå til stemmeurnene, og elevene skal snart ut i arbeidslivet. Det er min påstand at elever som er godt orientert om verdens problemer og utfordringer, er bedre i stand til å være en del av løsningen som må til for å løse disse.

Å oppnå god helsehjelp til alle i hele verden er en oppgave verdens skarpeste hjerner strever med.

- Det er alltid en fare for “hjerneflukt”, at de klokeste hodene blir rekruttert til mer velstående land. Norge har vært pådriver for en felles avtale om å ikke drive denne typen aktiv rekruttering av helsepersonell fra fattige land, men at de kan forbli der de trengs mest, sier Ingvar Theo Olsen, Norads fagdirektør for helse.

Hva kan du gjøre?
Det er flere ulike temaer du må snakke om når du snakker om god helse for alle. Noen av delmålene dreier seg om barnedødelighet og mødredødelighet.

Det har vært en global reduksjon i antall barnedødsfall som kan forhindres på over 50 prosent siden 1990. Mødredødeligheten har blitt redusert med 45 prosent på verdensbasis. Mellom 2000 og 2013 sank andelen nye tilfeller av HIV/AIDS med 30 prosent, og over 6,2 millioner liv ble reddet fra malaria.

På tross av den positive fremgangen er det fremdeles seks millioner barn under fem år som dør hvert år. 16,000 barn dør hver dag av sykdommer som kan forhindres, slik som meslinger og tuberkulose. Daglig dør hundrevis av kvinner under graviditeten eller fra komplikasjoner relatert til fødselen. På landsbygda i utviklingsregioner er det kun ved 56 prosent av fødslene at fagfolk er tilstede. AIDS er nå den ledende dødsårsaken blant ungdom i Afrika sør for Sahara, en region som fremdeles lider under HIV-epidemien.

Andre handler om forventet levealder og selvmord, mens andre igjen handler om tuberkulose og epidemier. Felles for alle er at de handler om hvordan man skal fremme god helse for verdens befolkning. Du finner linker til FN-Sambandets temasider om dette nederst i innlegget. Bruk de!

Den mest opplagte aktiviteten du kan gjøre i klasserommet er å markere verdens helsedag i april hvert år. Det gir deg en god ramme rundt opplegget og trenger ikke bare vare en enkelt dag, men kan godt strekke seg over en uke eller to. Lag veggavis, blogg, eller skriv innlegg til lokalavisa. Skriv brev til lokale politikere. “Tving” de til å forholde seg til problemene. Det vil uansett være en lærerik erfaring for elevene - også om de velger å ikke svare!

Temaet for helsedagen i 2018 var ''Universal health coverage: everyone, everywhere''. FNs bærekraftsmål nummer 3 jobber for å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle. For at dette målet skal nås, kreves det en massiv innsats de neste årene.
Andre aktiviteter kan være å se på forskjellene mellom rike og fattige land. Jeg har tidligere anbefalt Gapminder og særlig prosjektet Dollar Street. Der kan du se tusenvis av bilder av hvordan forholdene til folk over hele verden ser ut. Å se bilder av hvordan folk lever illustrerer forskjellene mellom rike og fattige mennesker på en god måte. Det er ofte de fattigste som har det dårligste helsetilbudet.

Effektive medisiner og vaksine - god helse
En viktig del av prosessen går ut på å støtte forskning og utvikling av vaksiner og gi tilgang til rimelige medisiner. Denne videoen fra NORAD handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Vaksine redder liv.
FN-Sambandet temaside: Selvmord

SSB: Indikatorer til FNs Bærekraftsmål

4 Reasons to Teach the Sustainable Development Goals

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.