lørdag 2. mars 2019

FNs bærekraftsmål 6: Å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle


Å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

FNs bærekraftsmål 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.

Likevel dør mange millioner mennesker hvert å av sykdommer de får av å drikke skittent vann eller fordi de ikke har toaletter. De fleste av disse menneskene er barn.

- Korrupsjon kan av ulike grunner være årsak til vannmangel i utviklingsland. Norge trener opp lokale korrupsjonsjegere for å avdekke denne typen kriminalitet, skriver Norad på sine nettsider.

- I Tanzania greide korrupsjonsjegere å avsløre en vannverkssjef som utnyttet posisjonen sin. Han begrenset adgang til den offentlige vannkilden, og betalte mellommenn for å selge vannet tilbake til innbyggerne for femdobbel pris.

Halvparten av Tanzanias befolkning mangler tilgang til rent vann. En årsak er korrupsjon i lokale vannverk. Kirkens Nødhjelp har lært opp korrupsjonsjegere for å avdekke korrupsjon.
Gode sanitærforlhold
Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett.

Det er faktisk flere mennesker i verden som kan sende en sms, enn som har tilgang på et toalett. Av verdens 7 milliarder mennesker, har 6 milliarder tilgang til mobiltelefon. Kun 4,5 milliarder, har tilgang til toalett eller latrine. Hva ville du velge hvis du måtte?

Gapminder er en side som gjør statistikk visuelt og forståelig. De har også et prosjekt som heter Dollar Street. Der kan du se tusenvis av bilder av hvordan folk lever og gir deg bilder som sammenligner fattigdom og rikdom.

Du kan søke i en rekke kategorier som hjem, senger, toaletter og mange flere. Bare det å se hvordan toaletter folk må bruke og forholde seg til i fattige og rike land er en real tankevekker. Se bilder her. Bildene er kraftfulle visualiseringer av hvordan forskjellene mellom fattig og rik ser ut. Anbefales!

Hva brukes vannet til?
Vann er ikke noe som vi hovedsakelig drikker. Drikkevann utgjør kun en liten del av verdens totale vannforbruk. Faktisk bare 10 prosent. Ferskvannsforbruket fordeler seg på denne måten globalt:
  • 70 prosent blir brukt til kunstig vanning i landbruket
  • 20 prosent blir brukt i industrien
  • 10 prosent går til bruk i private husholdninger

I mange utviklingsland står vanning for over 90 prosent av ferskvannforbruket. Vanning må til for å produsere mat nok til alle. Maten vi spiser forbruker dermed også store mengder ferskvann. Det er stor forskjell på hvor mye vann ulike matvarer trenger. Et eple forbruker for eksempel 70 liter vann for å vokse opp. 150 gram biff forbruker til sammenligning 2025 liter vann. (Kilde: Norad).

Hva gjør vi?
Spørsmål du kan stille til klassen er:
  • Hva er det viktigste du bruker vann til?
  • Hvor mye vann tror du en familie bruker i løpet av en dag?
  • Hva skulle du gjort hvis du ikke hadde tilgang på vann slik du har i dag i Norge?
  • Hva kan vi gjøre for at alle mennesker i hele verden har tilgang til rent vann?

Å bevisstgjøre elevene på hva vannforbruk er, og hvor mye vann vi bruker, er helt nødvendig for å understreke hvor viktig denne saken er. I Norge tar vi rent vann for gitt. Sånn er det slett ikke overalt i verden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar