fredag 8. mars 2019

FNs bærekraftsmål 7: Vannkraft, vindkraft, solkraft - ren energi til alle


Vannkraft, vindkraft, solkraft - ren energi til alle

FNs bærekraftsmål 7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.

Det vi må få orden på aller først, er hva som er ren energi og hva som ikke er det.

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig.


Jeg anbefaler spesielt nettstedene Kraftskolen og UngEnergi. Begge har en mengde gode ressurser du kan ta i bruk i klasserommet med én gang.

Moderne velferdssamfunn trenger elektrisitet: Til sikkerhet, arbeidsplasser, helsetjenester, matproduksjon, informasjon, underholdning og lekselesing om kvelden. Kraftverk og ledninger alene er ikke nok. Det krever også gode energilover, at markedet fungerer, og kontroll og vedlikehold. Innen 2030 skal alle ha tilgang til strøm til overkommelig pris. Skal alle få elektrisitet – trengs det en kraftfull innsats.Vannkraft
I denne videoen fra NTNU i Trondheim forklarer Hege Brende, senterleder på HydroCen, hva vannkraft er og hvorfor det er bra. HydroCen er et forskningssenter som skal levere nye løsninger, ny kunnskap og nye innovasjoner til norsk vannkraftsektor, sånn at vi kan møte fremtiden og det behovet man har for lave klimautslipp, og minst mulig påvirkning på naturen.Vindkraft
- Vindkraft er en fornybar energikilde der bevegelsesenergien i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden blåser på bladene, som roterer og driver en generator som genererer elektrisitet. Vind er dessverre ikke en konstant ressurskilde, noe som betyr at strømproduksjonen varierer etter hvor mye og hvor ofte det blåser. Vindkraft utgjør 1,4 % av elektrisitetsproduksjonen i Norge (SNL, 01.01.14), og 3 % på verdensbasis (GWEC), skriver nettstedet UngEnergi.

På nettstedet finner du all den informasjonen du trenger for å undervise i temaet. Du finner også videoer og illustrasjoner som gir deg et bilde av hva dette dreier seg om og hvordan det ser ut.Solkraft
- Sola er uten tvil vår største og viktigste energikilde. Den gir varme, lys og ikke minst energi. Energien fra sollyset er opphavet til nesten alle andre energikilder vi har her på jorda, både fornybare og ikke-fornybare, skriver nettstedet UngEnergi.

- Fotosyntesen, en av naturens viktigste kjemiske prosesser, ville ikke fungert uten sollys. Ingen fotosyntese ville ha ført til et svært beskjedent planteliv, som igjen hadde satt en stopper for fossile brennstoff som kull, olje og gass. Sollys er også med på å varme opp luft, noe som fører til lokale høy- og lavtrykk som igjen skaper vind. Vinden er videre med på å lage bølger i havet. Sola er i tillegg til alt dette en fornybar energikilde, såfremt den fortsetter å brenne!

- Det geniale med solceller er at de gjør energien i sollyset direkte om til elektrisitet. Man slipper å gå omveien om vind- eller vannkraft for å hente ut energien fra sola. Dette er jo vel og bra, men hvordan gjøres egentlig dette? Og hvis det var slik at solcellene er en så fantastisk snarvei til solas energi, hvorfor har vi ikke solceller overalt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar