fredag 15. mars 2019

FNs bærekraftsmål 8: Bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle


Bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle

FNs bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

Lønnet arbeid reduserer fattigdom langt mer effektivt enn pengeoverføringer. Trivsel på jobb er god business. Utviklingsland skal vokse økonomisk, og det greier de ikke uten gode arbeidsvilkår.

800 millioner tjener ikke nok til å jobbe seg ut av fattigdom. Folk trenger anstendige jobber. Det betyr sikker inntekt, trygghet på arbeidsplassen og utsikter for personlig utvikling. Med flere og bedre jobber kan vi få bærekraftig økonomisk vekst. For å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, trenger verden anstendig arbeid for alle.
Anstendig arbeid
Bærekraftsmålene oppfordrer til vedvarende økonomisk vekst gjennom høyere produktivitetsnivå og ved hjelp av teknologisk innovasjon. Det er viktig å iverksette politikk som oppfordrer til entreprenørskap og jobbskapning, sammen med effektive tiltak for å utrydde tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel. Målet er å oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn innen 2030.

UNICEF Junior er gode på å formulere dette så de yngste elevene forstår hva det dreier seg om. De skriver: For å oppnå mål 8 har statene blant annet blitt enige om å:
  • Skape muligheter for aktiviteter som gir trygge og gode arbeidsplasser.
  • Sikre at naturressursene blir beskyttet.
  • Fremme trygge arbeidsmiljøer for alle.
  • Minske antall ungdommer som ikke har jobb.
  • Stoppe tvangsarbeid og barnearbeid.
  • Sørge for flere arbeidsplasser for unge mennesker.

Alle skal ha jobbmuligheter som gir nok lønn til å kunne ta vare på seg selv og familien sin. I mange land er det stor forskjell på rike og fattige. Derfor er det viktig at statene sørger for at alle får mulighet til å jobbe og en jevnere fordeling av godene.

Spørsmål du kan stille i klasserommet er:

  • Hvorfor er det viktig at mennesker har arbeid?
  • Hva kan gjøre det vanskelig for folk å finne gode jobber?
  • Hva kan gjøre det lettere for dem?
  • Hvorfor er det høy arbeidsledighet i noen land og lav i andre?


Aftenposten-serien Sweatshop skapte store overskrifter i media da den ble publisert i 2014. Tre norske ungdommer dro til Kambodsja for å se på forholdene som arbeiderne i tekstilfabrikkene jobber i hver eneste dag. Der fikk de et hardt møte med virkeligheten. Arbeiderne jobbet i tøffe forhold, med en lønn som ikke var til å leve av.
Trivsel, samarbeid og investeringer
- Næringslivet sitter på mye kunnskap og teknologi som kan bli viktig for utviklingsland, sier Knut Lakså i Norads seksjon for næringsutvikling. Han nevner tre ting som kan bidra til FN-landenes mål om anstendig arbeid for alle: trivsel, samarbeid og investeringer.

1) Trivsel er bra for inntjening
Noen tror at det å innføre gode arbeidsvilkår går utover produksjon og inntjening. Det er ikke nødvendigvis sant.

- Gode arbeidsforhold og trivsel på jobben viser seg å ha god effekt. Dette er smarte forretningstiltak som kan øke fortjenesten, sier Lakså.

2) Samarbeid på tvers kan gi nye muligheter
Samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner og privat sektor kan skape arbeidsplasser. Cashewnøtter som selges av Den Lille Nøttefabrikken er et eksempel på dette.

3) Investorer vil ha stabilitet
Lønnet arbeid reduserer fattigdom langt mer effektivt enn pengeoverføringer.

- Private investeringer er helt nødvendig for å skape arbeidsplasser, sier Lakså.

Det kan ligge mange forretningsmuligheter i lavinntektsland. Men risikoen er ofte større enn andre steder. Derfor nøler investorer.

- Høye lånerenter på grunn av ustabilitet kan utgjøre forskjellen fra grønt til rødt lys for en investor. Norsk bistand stimulerer en del investeringer i utviklingsland ved å få ned risikorelaterte kostnader slik at prosjekt blir forretningsmessig lønnsomme, sier han.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.