lørdag 23. mars 2019

FNs bærekraftsmål 9: Solid infrastruktur og innovative løsninger


Solid infrastruktur og innovative løsninger

FNs bærekraftsmål 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.

- Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud, mener FN.

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

- Du ikke vet hvor viktig infrastruktur er før du ikke har det. Her i Norge tar vi dette for gitt. Slik er det ikke i utviklingsland, sier Ørnulf Strøm, underdirektør for Norads seksjon for ren energi.

Infrastruktur omfatter strømnett, internett, mobilnett, jernbane, flyplasser, vann, skred og flomvarsling og kloakk. En av de mest grunnleggende former for infrastruktur er veier.

Mange nyvinninger var utenkelige for 15 år siden. Innovative ideer gir resultater. Mobilbanker hindrer korrupsjon. Spill lærer barn å lese. Digital helseinformasjon redder liv. Vi trenger flere smarte løsninger. Derfor skal verden innen 2030 stimulere til innovasjon og styrke infrastruktur.
Innovasjon
- Mange av bærekraftsmålene krever at vi må tenke nytt og utvikle ny teknologi for å takle utfordringene verden står overfor. Heldigvis ser vi at det stadig kommer nye, innovative løsninger på bordet for å bedre takle fremtidens utfordringer, skriver PLAN International på sine nettsider.

I filmen under ser dere historien om Boyan Slat og hans prosjekt "The Ocean CleanUp". Da Boyan var bare 18 år, fant han opp en løsning for å fange opp all plastikken i havet.

Dette er et eksempel på en innovativ løsning for å håndtere avfall som dumpes i havet, samtidig som det setter fokus på bærekraftsmål nummer 14 "Liv under vann".
Over halvparten av verdens befolkning lever nå i byer. Satsing på infrastruktur, innovasjon og ny teknologi er helt sentralt for at vi skal møte utfordringene dette byr på. For å gi lik tilgang på muligheter må vi gi enda flere mennesker tilgang på eksisterende og nye løsninger. 95 prosent av verdens befolkning bor i områder med mobildekning.

Alle bærekraftsmålene er like viktige og må ses i sammenheng med hverandre. Og du må snakke om alle sammen i klasserommet. Men ikke alle målene er like enkle å forholde seg til.

- Mål nummer ni kan virke som et av de vanskeligste bærekraftsmålene å forholde seg til. Men i utgangspunktet handler det om å få våre samfunn til å fungere på en smartere måte. Det handler om de veiene, jernbanene og havnene som gjør det mulig for oss å handle med hele verden i stedet for kun i vårt lokalområde. Og det handler om å finne nye måter å jobbe mer bærekraftig på i fabrikker og selskaper, slik at vi bruker ressursene mer effektivt og mer hensiktsmessig med tanke på miljøet, skriver nettstedet Verdens beste nyheter.

- Et av de viktigste delmålene er at de minst utviklede landene må industrialiseres. Dette betyr at industrien skal utgjøre en større del av landets samlede økonomi, i forhold til landbruk og gruvedrift. Fordelen med dette er at landene deretter kan skape flere arbeidsplasser lokalt og beholde en stor del av verdien av produktene internt i landet, i stedet for å selge råvarene direkte til andre land.

Spørsmål du kan stille i klasserommet er:
  • Hva er infrastruktur?
  • Hvorfor trenger vi veier?
  • Hva betyr det at noe er innovativt?
  • Hva er bærekraftig industrialisering?
  • Hva er informasjonsteknologi?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar