mandag 11. mars 2019

Podcast: Rekk opp hånda! - Mennesker er viktigere enn målstyring, sier Thomas Løkka Andersen


- Mennesker er viktigere enn målstyring, sier kontaktlærer Thomas Løkka Andersen. Skal vi få til fag må det relasjonelle være på plass. Læring er betinget av trygghet og trivsel. Det er fundamentet for alt vi gjør i skolen. Men det relasjonelle drukner i målstyring. Og politikerne er mer opptatt av synsing og snarveier. Hør episoden her:
Thomas Løkka Andersen jobber på Nordre Modum ungdomsskole i Buskerud fylke og er kontaktlærer på 10. trinn. I februar skrev han om læreryrket som et omsorgsyrke i en kronikk i Aftenposten.


- Betydningen av relasjonell klasseledelse er jo godt dokumentert, men det drukner i målstyring og skolepolitikk som belager seg på for enkle målte seire, synsing, snarveier, og ikke på mennesker.

Hva betyr egentlig at læreryrket er et omsorgsyrke? Og hva vil det si å være en relasjonskompetent lærer i 2019? Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp Hånda!

Følg Rekk opp hånda! på Facebook!

Les også:

1 kommentar:

 1. Hei -
  Meget interessant å lytte til Thomas, like interessant som å lese kronikken hans i Aftenposten. Jeg tror ikke Thomas kunne skrevet en slik kronikk, ei heller snakket som han gjør i denne podcasten, hvis han ikke var naturlig begavet, kall det gjerne, født til det.

  Undertegnede, som ble kjent med Thomas på Høgskolen i Buskerud, tenker tilbake da jeg var ungdomsskoleelev (Hurum) på midten av 70-tallet (jeg er "noen" år eldre enn Thomas), og det er faktisk med henblikk på Thomas' kronikk som sporet meg inn på min noe turbulente fortid i puberten, både i og utenfor skolen. Da var det en lærer, som dessverre gikk bort så altfor tidlig - vi ble også veldig gode kamerater da jeg ble noe eldre, med vår felles genuine interesse for språk og musikk, som grep fatt i problemene mine da det var på det aller verste. Jeg balanserte på knivsegg og - om det var tilfeldig eller ikke, skal jeg ikke si noe om - da grep Svein tak i meg, fordi han så, i ordets overførte betydning, meg og mine problemer.

  Den gangen hadde vi et frivillig 10. skoleår, og det var nettopp det som skulle til. Jeg, eller skal jeg si Svein, løftet meg som menneske og fikk meg til å få et nyere og utvidet perspektiv på livet. Rent faglig så løftet han meg fra karakteren LG (lite godt), absolutt det laveste på skalaen, til det høyeste, som den gang var betegnet med S, i tysk. Men, det skal sies, det skyldtes nok mer at han så meg som menneske/elev, enn det faglige tilfanget han ga meg. Han klarte å motivere meg, som var nøkkelen til kunne forlate ungdomsskolen med et visst hevet hode og på riktig side av loven.

  Det er nettopp denne typen lærer/lærere, av Thomas' kaliber og han jeg referer til, man trenger mange flere av i skolen. Nå har jeg aldri sett Thomas sine resultater og hvordan han praktiserer, men i og med hans kronikk og hans mange gode refleksjoner i denne podcasten, vil det overraske meg mye om han ikke kan vise til (meget) gode resultater.

  Med vennlig hilsen Asle Lien - på vei ut av yrkeslivet (58 år) og ditto på vei inn i en annen tilværelse.

  SvarSlett