onsdag 10. april 2019

Dokumentar: Matematikkens magi (Magic Numbers: Hannah Fry's Mysterious World of Maths)


Serien "Matematikkens" magi med matematiker Hannah Fry er en fantastisk dokumentar om matematikkens historie og utvikling gjennom tre episoder. Hver episode varer i underkant av 60 minutter. Serien egner seg best på ungdomstrinnet og på videregående. Anbefales!

"Matematikkens magi" finner du her.

Vi er ikke enige om hva matematikk er eller hvor den oppsto. Er den tenkt ut, som et språk, eller har vi oppdaget den?

Hvorfor spiller det noen rolle? Jo, matematikken understøtter nesten alt i vår moderne verden. Fra datamaskiner og mobiler til vår forståelse av biologi og vår plass i universet.

I denne serien stiller matematiker Hannah Fry de store spørsmålene i matematikken. Hun utforsker hvordan historiens største tenkere har forsøkt å forklare opphavet til matematikkens usedvanlige kraft.

Hun undersøker hvorfor man i historisk tid mente at matematikk var gudegitt. Hvordan vi tenkte ut nye matematiske systemer i det 17. og det 18. århundret. Og brukte dem til å få til en vitenskapelig og industriell revolusjon.

Hun avdekker at radikale nye teorier i det 20. og det 21. århundret tvinger oss til igjen å stille spørsmål ved alt vi trodde vi visste om matematikk og universet.

"Magic Numbers: Hannah Fry's Mysterious World of Maths" ble først sendt på BBC Four. Serien er tilgjenelig på NRK TV til 31. januar 2022.

Episode 1: Sammenhengen mellom musikk og tall fascinerte antikkens grekere. Mønstrene i musikk så ut til å dukke opp overalt i naturen. Men er matematikk noe vi har oppdaget eller ser vi mønstre som ikke finnes?

Episode 2: Hva kan verdens raskeste løypestreng fortelle oss? Matematikeren Hannah Fry ser nærmere på Newtons ideer om gravitasjonskraften.


Episode 3: I moderne matematikk finnes et paradoks. Hva sier matematikken om de fundamentale byggesteinene i universet? Hannah utforsker kvantemekanikkens verden.

Foto: flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar