lørdag 6. april 2019

FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn


Inkluderende, trygg, motstandsdyktig, bærekraftig


FNs bærekraftsmål 11 handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette og øke. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer innen 2050. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer.

Mange byer vokser fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester til innbyggerne. I årene som kommer vil slumområder huse flesteparten av verdens fattige.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

I 1950 var de fleste av verdens største byer i rike land. I dag er det motsatt. Nesten alle de største byene er i fattige land. Derfor må fattigdom i byer bekjempes mer målrettet enn tidligere. FNs bærekraftsmål 11 slår fast at verden må “gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige”. Les mer om tiltakene for bedre byer.

828 millioner mennesker bor i slumområder. De mangler sikkerhet, helsetjenester, rent drikkevann og gode toaletter. Flere mennesker bor i byer enn på landsbygda. Byene klarer ikke holde tritt med befolkningsveksten. Innen 2030 skal byene bli bedre å bo i, med bedre offentlig transport, tryggere boliger og bedre luftkvalitet.
For å oppnå bærekraftsmål 11 er det mye som må gjøres. Vi må sikre at alle har mulighet til å bo i gode boliger og at de har tilgang til viktige tjenester som vann og strøm, og at slumområdene blir betraktelig forbedret.

Alle må ha tilgang til miljøvennlig transport. Byene og bosettingene må bli mer miljøvennlige. De må ha renere luft enn i dag og alt avfall må bli håndtert på best mulig måte. Byer og bosettinger må også bli mer motstandsdyktige mot katastrofer.

Mer enn halvparten av jordas befolkning bor i dag i byer, men mange av disse bor i slumområdene. Det er ikke et trygt sted å bo da de ikke har tilgang til rent vann, toaletter og helsetilbud.

Derfor må alle byer og samfunn bli rene og trygge, med sikre boliger og tilgang til rent vann og elektrisitet. Folk trenger også parker å leke i og trygg transport som kan frakte folk rundt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.