lørdag 13. april 2019

FNs bærekraftsmål 12: Å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre


Å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
FNs bærekraftsmål 12 handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Det vil si at vi innen 2030 må halvere andelen matsvinn per innbygger og oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressursene. Vi må også redusere avfallsmengden betydelig gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

Dessuten må vi sørge for at alle i verden får informasjon om bærekraftig utvikling og mulighet til å leve miljøvennlig. Det er her skolen kommer inn som kanskje den aller viktigste informasjonskanalen av dem alle. Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som skal inn i skolen fra 2020. Men det skader ikke å begynne allerede i dag.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Og politikken må endres drastisk dersom målene skal oppnås.

Avfall
En verden uten avfallshauger er mulig - avfall er ressurser på feil sted. Det finnes mange smarte måter å gjennomføre avfallshåndtering på en bærekraftig måte. I denne vidoen fra NORAD ser vi nærmere på ansvarlig forbruk og produksjon:

1,3 milliarder tonn mat kastes årlig. Dette kunne mettet alle underernærte i verden. Avfallshaugene vokser fordi forbruket øker. Effektiv bruk og gjenbruk gir god økonomi og er avgjørende for miljøet. Det er mulig å rydde opp innen 2030 ved å halvere matsvinn, betydelig redusere avfallsmengdene og produsere mer bærekraftig.Hvordan redusere forbruket
Det finnes mange gode måter å redusere forbruket vårt på. Det første vi må gjøre er å være bevisst på eget forbruk. UNICEF Junior har noen gode forslag:

Kaste mindre mat
Spise mindre kjøtt
Spare strøm (oppvarming)
Bruke tog, trikk, t-bane og buss oftere
Reise mindre med fly
Resirkulere
Kjøpe førre varer

Men reduksjon av forbruk er ikke bare et personlig spørsmål. Det er først og fremst et politisk  spørsmål. Det er politikken som må endres dersom målene skal oppnås. Det er politikerne som må endre lovverket slik at vi kan sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre i alle land.

Hvorfor er det så viktig at vi ikke kjøper og kaster for mye? Hva kan skje med jordkloden hvis det blir for mye søppel? Hvorfor har det blitt slik at vi kjøper og kaster alt for mye? Hva kan du gjøre for at vi skal nå dette målet?

Jeg er sikker på at hvis du stiller disse spørsmålene til elevene, så vil du få mange gode svar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar