fredag 19. april 2019

FNs bærekraftsmål 14: Å bruke havet og marine ressurser på en bærekraftig måte


Å bruke havet og marine ressurser på en bærekraftig måte

FNs bærekraftsmål 14 handler om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda. Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.


Havet regulerer klimaet, mater millioner av mennesker, produserer oksygen, er hjemmet til utrolig mange dyrearter og gir oss medisiner og kunnskap.

Havet utgjør 70% av Jordens overflate. Det er opplagt at livet under vann er viktig å ta vare på!

Vi er rett og slett avhengige av livet i havet. Havet sørger for arbeidsplasser. Det sørger for mat for mennesker, fisker og andre dyr.

Havet er enormt. Det er fortsatt en mengde arter vi ikke har oppdaget. Derfor er det viktig at vi fortsetter å forske på havet og på artene som lever der. Men aller viktigst er det at vi holder havet rent.

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Les: 10 ting du ikke visste om havet

I denne videoen fra NORAD ser du at alt ikke står så bra til i havet. Fiskerikriminalitet og ødeleggende fiskemetoder har bidratt til å halvere verdens fiskebestand. Klimagassutslippene forsurer havene. 8 millioner tonn plast ender opp i havene hvert år.Fiskerikriminialitet
De som driver ulovlig fiske er ofte del av internasjonale organiserte kriminelle nettverk der også narkotika, slavearbeid, menneskehandel, våpensmugling og skattesvindel inngår.

- Det er vanskelig å beregne omfanget av overfiske på grunn av ulovlig fiske. Hvis du har korrupsjon i et land med kyst, så har du straks noen jokere med tanke på det som fiskes, sier Brit Fisknes i NORAD. Les hele saken her.


Aktiviteter
En ting du kan gjøre er å markere FNs internasjonale dag for verdens hav 8. juni. Dette kan være en dag der skolen din fokuserer på havet og hvordan man skal sikre bærekraftig bruk av hav, sjøer og marine ressurser. Det kan til og med være et prosjekt som varer hele uka. I 2019 er temaet “Gender and Oceans”.


Plukke søppel og plast er en annen aktivitet som er lett å gjennomføre. Mange skoler har allerede gjort dette ved å delta på strandrydde-dager og Rusken-aksjonen her i Oslo. Men plast og søppel er et problem hver dag, hele året.

Forurensning fra plast er en alvorlig trussel mot livet i havet. Nedbrytningstiden på plast er svært lang og forurensningen blir spesielt omfattende. En plastpose bruker mellom 10 og 20 år på å brytes ned. En helt vanlig plastflaske bruker 450 år!

Når dyr og fisk spiser plast og mikroplast kan de bli alvorlig skadet, i tillegg til at produktene går videre oppover i næringskjeden og til oss mennesker, og forskerne frykter nå videre helseskader for oss. Det finnes mange gode ressurser som støtter denne typen arbeid. Du kan for eksempel begynne med å vise denne videoen for klassen din:
Dette heftet fra Klima- og miljødepartementet inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Bruk det som inspirasjon til å lære mer om våre unike hav- og kystområder. Last ned heftet her.

LOOP Miljøskole har også opplegg som handler om dette. De har lagt ut filmer med tilhørende undervisningsopplegg tilpasset flere ulike klassetrinn. Plukk og miks fra stoffet og sett sammen et opplegg som passer tiden og ressursene du har til rådighet. Oppleggene finner du her.

2 kommentarer: