torsdag 18. april 2019

FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene


Stoppe klimaendringene
FNs bærekraftsmål dreier seg om å stoppe klimaendringene.  Mange vil si at dette er vår tids aller viktigste sak. Jeg er enig. Vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.

Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens ledere derfor enige om en ny avtale. Der forplikter landene seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5.


Det er lite som tyder på at politikerne er i stand til å innføre tiltak som gjør at vi kan oppfylle målene i Parisavtalen.

Det er dette som er årsaken til at Greta Thunberg satt seg ned foran Riksdagshuset i Stockholm 20. august 2018 å begynte å streike for klimaet. Siden har hun streiket hver fredag for at samfunnet skal innføre tiltak mot global oppvarming. 

Klimastreik og klar tale!
Vi kan nemlig ikke snakke om klima uten å snakke om Greta Thunberg. Hennes protest har blitt en internasjonal bevegelse. 15. mars 2019 streiket 1,4 millioner mennesker i over 120 land. Uka etter samlet 40 000 unge seg til klimastreik i Norge, 15 000 av dem foran Stortinget. Jeg var der også sammen med mange elever fra Nyskolen.

I og med at oppmerksomheten rundt Greta Thunberg og skolestreikene over hele verden er såpass stor, blir hun invitert til å snakke for folk med makt. Hun har snakket på World Economic Forum i Davos, på klimatoppmøtet i Katowice i Polen, for EU og for FN. Budskapet er klart og tydelig:

“'I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic.”

Når du hører henne snakke er du aldri i tvil om hva som er budskapet. Den globale oppvarmingen må stanses og det må skje fort. Det må skje nå.

Denne TED-videoen er snart sett 2 millioner ganger. Den ble spilt inn på TEDxStockholm i november 2018. Her får du alle argumentene samlet på et brett. Anbefaler deg sterkt om å vise den for elevene dine:- Klimaendringer skjer fordi det blir varmere på jorden. Temperaturen stiger fordi menneskene slipper ut for mye klimagass i atmosfæren. Klimaendringene er en global utfordring. Det betyr at de skjer på tvers av landegrenser. Derfor må alle land jobbe sammen for å stoppe klimaendringene. Klimaendringene går hardest ut over de fattige landene.

Dette skriver UNICEF Junior på sine nettsider om bærekraftsmålene. Der finner du også videoer og opplegg du kan bruke i klasserommet.

India og Kina er overrepresentert på lista over verdens 100 mest forurensede byer. Man regner med at 7 millioner mennesker vil dø av uren luft i 2019. Se hele lista her.

Oversikten er basert på tallmateriale samlet inn i 2018 fra 3000 ulike byer og områder over hele verden. Rapporten ble lagt frem av det kinesiske selskapet AirVisual og miljøorganisasjonen Greenpeace.

Men det er ikke bare dårlige nyheter når det gjelder klima. I Paris har myndighetene bestilt 800 elektriske busser som skal ta over for de gamle diesel-bussene. Dette er den største enkeltbestillingen i Europa noensinne.

Chicago er nå den største byen i USA som har forpliktet seg til å dekke 100% av energibehovet fra fornybar energi.

I sentrum av Madrid blir det nå forbudt med privatbiler. Barcelona skal også fjerne de mest forurensende kjøretøyene til neste år.

Klimagassutslippene i Tyskland sank med 4,2% i 2018. Det er den første virkelig store nedgangen i Europas største økonomi.

Og Oslo ble utnevnt til europeisk miljøhovedstad 2019. Det forplikter.

Til undervisningen
I serien Uro på NRK tar Leo Ajkic opp ulike temaer. I episoden “Går jorden under?” er det folks uro for klima som er tema. Den kan være fin å vise klasserommet på ungdomstrinnet og videregående (aldersgrense 9 år). Se serien her.

Klimaskolen har mange oppgaver, aktiviteter og undervisningsopplegg som handler om klima og miljø. Oppleggene er sortert etter klassetrinn og fag, frsa første klasse til videregående.

Klimaendringene kan bremses. Verden har gått sammen på kutte klimagassutslipp med 40% innen 2030. Men mange må omstille seg om vi faktisk skal få det til. Denne videoen fra NORAD kan være en kort innføring om hva det faktsik dreier seg om:

- Klimaendringene skjer nå. Havet stiger. Avlinger svikter. Arter forsvinner. Korallrev ødelegges. Global oppvarming rammer oss alle. Men det treffer de fattigste først. Global oppvarming er i stor grad menneskeskapt. Derfor er verden forpliktet til å handle nå.

1 kommentar:

  1. Dette var oversiktelig. Skikkelig bra opplegg. Dette hjalp meg i min planleggingen av temaet. Takk for at du deler!

    SvarSlett