onsdag 3. april 2019

Ledig stilling som allmennlærer med matematikk ved Nyskolen i Oslo


Ledig stilling som allmennlærer med matematikk ved Nyskolen i Oslo

Allmennlærer med 60 studiepoeng i matematikk ved Nyskolen i Oslo:
100% fast stilling
Søknadsfrist: 24. april 2019
Send søknad og CV til: sunniva.sandanger@nionett.no

Nyskolen i Oslo søker en dyktig, faglig sterk, menneskekjær og engasjert allmennlærer som har 60 studiepoeng i matematikk. Vi ser etter en som kan passe som samarbeidspartner i vårt unike kollegium av engasjerte lærere og som har lyst til å jobbe både på barne- og ungdomstrinnet. Denne jobben gir deg mulighet for spennende samarbeid i inspirerte tverrfaglige grupper og undervisning med elever du får tett og god kontakt med.

Som lærer på Nyskolen samarbeider du med tett med andre lærere, både innenfor dine egne fag og i andre grupper. Du har ansvar for å utarbeide periodeplaner og undervisningsopplegg, gjennomføre undervisning, gjøre vurderinger, delta i å utarbeide IOP og delta i tverrfaglige prosjekter - og dessuten følge opp elevene på andre måter når de trenger det.

Allmennlæreren vi søker etter har 60 studiepoeng i matematikk, er entusiastisk, nysgjerrig og glad i mennesker. Du vil lære om og delta i Nyskolens utstrakte direktedemorkati og er interessert i helheten rundt elevene. Du er god til å samarbeide og ser viktigheten av elevmedvirkning. Du er kreativ, nytenkende og har god digital kompetanse.

Om Nyskolen i Oslo
Nyskolen i Oslo er friskole med 100 elever fra 1. til 10. trinn og ligger sentralt på Kampen/Vålerenga. Skolens visjon er å humanisere samfunnet. Måten vi jobber mot dette, er å øve barna å bli bevisste på sin rolle i et sosialt fellesskap, både på skolen og i et større perspektiv.

Nyskolen er direktedemokratisk, og alle elevene er ukentlig med på å diskutere, drøfte og bestemme saker som angår skolehverdagen. Elevene tilhører aldersblandede grupper, der tre og tre trinn går sammen. Klassene er små, slik at læreren har god mulighet til å følge opp hvert enkelt elev tett.

Elevene jobber med tverrfaglige prosjekter flere perioder hvert år, kalt “Heureka”. I disse periodene fordyper elevene seg i egenvalgte tema innen forhåndsbestemte emner. Hver elev ender opp med en skriftlig rapport, en presentasjon og et estetisk uttrykk.

Skolen jobber etter prinsipper for dialogisk pedagogikk. Dialogisk pedagogikk er en måte å tenke på som setter møtet mellom elev og lærer i sentrum. Det er der læringen foregår; i møtet mellom mennesker.

Elever og lærere spiser varm lunsj sammen hver dag og elever og voksne har praktiske oppgaver i og for fellesskapet.

Manifestet for Nyskolen i Oslo er et dokument som klargjør skolens pedagogiske og verdimessige grunnlag og utgjør en forpliktende kontrakt for alle som arbeider på Nyskolen i Oslo og Nyskolens skolefritidsordning uansett funksjon på skolen. Den uttrykker også skolens forventninger til elever og foreldre.

Arbeidsoppgaver
 • utarbeide periodeplaner og undervisningsopplegg
 • gjennomføre undervisning
 • utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med spesialpedagog
 • delta i planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekt
 • samarbeid med foreldre, kontaktlærer, PPT og andre eksterne samarbeidspartnere
 • delta på skolens fellesmøter


Krav til kvalifikasjon
 • utdannet allmennlærer med 60 studiepoeng i matematikk
 • gode muntlige og skriftlige norskferdigheter


Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • gode kommunikasjonsferdigheter i arbeid med både voksne og barn
 • høy omstillingsevne
 • positiv og løsningsorientert
 • kunne planlegge både kortsiktig og langsiktig
 • være glad i å jobbe med mennesker, både voksne, barn og ungdom
 • være opptatt av demokrati, elevmedvirkning og inkludering


Vi kan tilby
 • lønn etter avtale og tilpasset arbeidstidsavtale
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • morsomt og hyggelig arbeidsmiljø
 • en stilling ved en demokratisk, levende skole der du er med å utvikle skolen og løfte den til nye høyder
 • høy lærertetthet
 • en stilling ved en skole der vi setter gode relasjoner mellom ansatte og elever svært høyt


Allmennlærer med 60 studiepoeng i matematikk ved Nyskolen i Oslo
100% fast stilling
Søknadsfrist: 24. april 2019
Send søknad og CV til: sunniva.sandanger@nionett.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar