mandag 15. april 2019

Podcast: Rekk opp hånda! Langtidsplan for høyere utdanning med Nina Sandberg


- Vi bruker for lite penger på høyere utdanning, sier Nina Sandberg (AP). Hva i all verden er kunnskapsinvesteringer? Hvor går grensene mellom politikernes styring og lærernes handlingsrom? Og hva er planene for forskning og høyere utdanning på lang sikt. Hør episoden her:
I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Meldingen ble lagt ut av Regjeringen i 2018.

- Ambisjonsnivået er for lavt, Vi satser for lite og vi satser ikke riktig, sier Nina Sandberg.

Nina Sandberg er politiker og sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun sitter i utdannings- og forskningskomiteen. Sandberg har tidligere vært ordfører i Nesodden kommune og har jobbet som forsker i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). En politiker med relevant kompetanse med andre ord.

Selv om slike langsiktige planer er viktige for utdanningspolitikken, ønsker ikke Sandberg at politikerne skal styre skolen.

- Vi ønsker ikke et skolesystem der lærerne føler seg styrt av politikerne. Det vi ønsker er skoler som er nedenfra-styrt basert på tillit, sier hun. Det betyr ikke at politikerne ikke skal ha meninger og ambisjoner. Skolen er en av de viktigste tjenestene kommunen tilbyr.

Vi snakker vi om hvordan Norge skal være rustet for fremtiden ved å prioritere god utdanning, innovasjon og forskning - og å nå FNs bærekraftsmål.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar