mandag 22. april 2019

Podcast: Rekk opp hånda: Lærernes kroppsspråk med Liv Anne Fossbråten


Liv Anne Fossbråten fra Høgskolen i Østfold har bakgrunn som skuespiller og lærer. Hun har forsket på lærernes kroppsspråk. Fra en stol bakerst i 100 klasserom har hun studert lærere over tre år. Det hun så var urovekkende. Hva hun fant ut hører du i denne episoden av Rekk opp hånda:
Liv Anne Fossbråten er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Der underviser hun hovedsakelig på Barnehagelærerutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning. Selv har hun 
har bakgrunn som skuespiller og lærer. Hun har også studert teatervitenskap.

Det Fossbråten ville undersøke var hvordan lærere viser antipati og sympati i klasserommet bare ved hjelp av hvordan man beveger seg, og hvor man ser ofte og hvem man ikke ser i det hele tatt. Kort sagt; lærernes kroppsspråk. Hun har vært til stede på hundre skoler i fem fylker over en periode på tre år.


Det hun fant ut var urovekkende. Hun så lærere som mobbet, lærere som ignorerte elever, lærere som himlet med øynene når elevene ga feil svar. Hun så elever som ikke ble fulgt opp av læreren sin. Bare halvparten av lærerne oppga at de var bevisst sitt eget kroppsspråk.

Lærernes kroppsspråk er tema i denne episoden av Rekk opp hånda.


Les også:
Forsker mener lærere ubevisst mobber elever

Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar