mandag 1. april 2019

Podcast: Rekk opp hånda! Tverrfaglig undervisning med Camilla Hagevold


Alle vil jobbe tverrfaglig, men det er ikke alltid enkelt å få det til i praksis. Camilla Hagevold og Undheim skule har prioritert dette på sin skole. Vi snakker om utfordringer, suksesser og hva som skal til for å lykkes.

- Den største gevinsten er elever som blomstrer i en annerledes skolehverdag, sier Camilla Hagevold. Hun er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her:Camilla Hagevold er assisterende rektor og sosiallærer ved Undheim skule i Rogaland. Hun deltar aktivt i skoledebatten, blant annet på bloggen Skolevegen. Camilla Hagevold har gjestet podcasten to ganger tidligere. I den første episoden snakker vi om ros og tilbakemeldinger og i den andre snakker vi om elever som hater skolen. Begge er verdt et gjenhør!

Her kan du høre alle episodene av Rekk opp hånda!

Siden antikken har undervisningen vært inndelt i områder, eller det vi idag kaller fag. Ideen er at hvert fag har ulike måter å se på verden. Tverrfaglighet oppstår når nye oppgaver krever en faglighet som ikke kan løses innenfor rammene av de tradisjonelle fagene. Dette er nye oppgaver som krever en kombinasjon av to eller flere fag.

Funksjonell tverrfaglighet er forskjellig fra formell tverrfaglighet ved at fagene ikke er valgt på forhånd. Med funksjonell tverrfaglighet er det problemet og problemstillingen som bestemmer hvilke fag som skal kombineres.

Tverrfaglighet er også en av de sentrale emnene i fagfornyelsen. Ikke bare gjennom de tverrfaglige temaene, men også som arbeidsform.

- Det elevene melder tilbake, er at de har lært samarbeid og ansvar, sier Camilla Hagevold. Når dét er tilbakemeldingene etter endt prosjektperiode, kan vi si at vi har lykkes.

Tverrfaglig undervisning er tema for denne episoden av Rekk opp hånda!

Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar