tirsdag 28. mai 2019

Konferanse: Fremtidens spesialundervisning 2019


Konferansen Fremtidens spesialundervisning 2019 er et samarbeid mellom JobbAktiv og Lærerbloggen. Den finner sted på Gardermoen 21. og 22. oktober 2019.

Redusert deltakeravgift ved påmelding før 24. juni 2019.

Nye sjanser for bedre læring. Får våre barn og unge de samme muligheter til å utvikle sitt potensial? Hva er de siste nyheter innen spesialundervisningen?

Barna som blir født i år vil gå ut av grunnskolen våren 2035. Hvor trykker skoen for skolen? Hva skjer innen feltet spesialundervisning, særlig med tanke på NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp?

Blant foredragsholderne finner du anerkjente fagfolk med solid kompetanse på feltet spesialpedagogikk. Blant annet disse:

Peder Haug: Knust av reformen
Pedagogikkprofessor Peder Haug skal snakke om skolestart for fem- og seksåringer har fungert etter hensikten? Hva mener pedagogikkprofessoren om reformene i skolen de siste tiårene? Hva tenker han om utviklingen av læreplanene? Hvilke råd ønsker han å gi? Er det elever i skolen som er knust av feilslåtte reformer?

Monica Melby-Lervåg: Spesialundervisning i fremtidens skole: Hva, hvordan og hvorfor?
Professor Monica Melby-Lervåg forsker blant annet på språk- og leseutvikling hos barn og unge med dysleksi og spesifikke språkvansker.

– Spesialundervisning er i støpeskjeen. Hva bør man fokusere på fremover for å få til spesialundervisningen? Hva vet vi fra forskning at er viktig? Hvordan bør spesialundervisningen gjennomføres for å ha effekt? Hva viser forskning at fungerer for elever med de mest vanlige lærevanskene. Hvorfor har vi kommet i en situasjon hvor spesialundervisning har hatt liten effekt?


Charlotte Duesund: Godt skolemiljø, inkludering faglig og sosialt
Nyere forståelse og ny kunnskap rundt arbeidet med godt og inkluderende skolemiljø er vesentlig for læringsutbyttet. Hvordan kan man forstå inkludering, vennskap og trygge relasjoner som en integrert del av det faglige arbeidet i klasserommet? De voksnes og skolens handlingsrom, og muligheter i arbeidet med inkluderende og trygt skolemiljø. En praktisk tilnærming med mange eksempler fra ulike skoler og klasserom. Charlotte Duesund fra Læringsmiljøteamet i Oslo er blant landets fremste ressurser på området.

Lisbeth Iglum Rønhovde: Kan de ikke bare ta seg sammen?
Den anerkjente spesialpedagog, forfatter og foredragsholder Lisbeth Iglum Rønhovde vil snakke om elever som utfordrer omgivelsene med sin adferd. Kan bedre forståelse gi bedre dialog, og dermed senke behovene for spesialundervisning?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar