mandag 3. juni 2019

Podcast: Rekk opp hånda! Skoleutvikling med Øystein Gilje og Bjørn Bolstad


Hva er egentlig skoleutvikling? Vi får besøk av Øystein Gilje og Bjørn Bolstad fra Universitetet i Oslo for å snakke om FIKS. Det står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Det handler om forskning, formidling, etterutdanning og skoleutvikling i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:


Øystein Gilje (@ogilje) er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO). Han har skrevet bøker og artikler. Han ledet prosjektet Ark&App som ble avsluttet i 2016. Nå er han faglig leder for FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen).

Bjørn Bolstad (@BolstadB) jobber også på Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som rektor på Ringstabekk skole i Bærum i en årrekke og har blogget om dette på En rektors bekjennelser. Nå er han seniorrådgiver i FIKS og jobber med faglig innhold og formidling.Gjennom ordningen desentralisert kompetanseutvikling, som er en måte å finansiere skoleutvikling på, kan skoleeiere få mulighet til å samarbeide med et universitet eller høyskole. Og gjennom dette samarbeidet kan de lage gode kompetanseutviklingsprogram eller opplegg for lærere. Målet er å få til en kollektiv bedring av praksis på skolene. Og det er dette FIKS jobber med. De jobber også med innovasjon, vurdering, programmering og forskning.

- Vi møter lærere og skoleledere i Oslo og Akershus gjennom en rekke ulike aktiviteter, på samlinger, på skoler og i klasserommet, sier Øystein Gilje. Vi jobber også selvfølgelig med fagfornyelsen, dybdelæring og kompetansebegrepet.

Det dreier seg og forskning, formidling, etterutdanning og skoleutvikling i denne episoden av Rekk opp hånda.

Les også:

Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar