onsdag 7. august 2019

Arendalsuka 2019


Arendalsuka finner sted neste uke og jeg skal være med for første gang i år. Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.
 

Hele programmet for Arendalsuka finner du her.

Skole og skolepolitiske emner er en naturlig del av uka. Og det er mange ulike arrangement som dekker dette feltet. Søk opp "utdanning" i programmet så kommer du rett til arrangementene som handler om skole.

Jeg skal lede to arrangement, som begge er i regi av Statped.

Tirsdag 13. august kl. 11.00 til 12.00
Spill og gaming som verktøy for inkludering?
Sted Clarion Hotel Tyholmen, Stuen


- Spill og gaming er omdiskutert, men har vist seg å inneholde interessante muligheter når det gjelder læring og skole. Kan dette være viktige virkemidler å ta i bruk for å skape motivasjon, hindre frafall og utenforskap? Vi ønsker å vise eksempler på muligheter som spill og gaming gir, og øke innsikten i tematikken gjennom en samtale om temaet.

Deltagere er:

Espen W. Langbråten, Statped læringsressurser og teknologiutvikling
Morti Kvisvik, Spillhuset i Bærum kommune
Camilla Lykke Bakkeng, gamer-mamma
Turid Kristensen (H), Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen
Astrid Camilla Wiig, universitetslektor Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge


Tirsdag 13. august kl. 12.00 til 13.00
Mobiltelefon i skolen – nyttig verktøy eller distraksjon?
Sted Clarion Hotel Tyholmen, Stuen


- Debatten om bruk av mobiltelefon på skole og klasserom ruller. Mange skoler nedlegger forbud. Andre ønsker å se på muligheter. Men handler debatten bare om mobilen som distraksjon og uromoment? Hva med elever som kan ha stor nytte av mobiltelefonen som et redskap for bedre læring? Hva med elever med dysleksi, elever som strever med struktur eller elever som av andre grunner har stor nytte av mobilen som et læringsverktøy? Hvorfor skal de måtte legge det verktøyet de bruker i hverdagen ellers bort, når de kommer på skolen?

Deltagere er:

Alida de Lange D'Agostino
, leder av Elevorganisasjonen
May Dypdalen, rektor ved Stavenes ungdomsskole
Vigdis Lothe Waaler, spesialpedagog ved Rustad skole, Ås kommune
Trond Markussen, leder av NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon)
Torsten Tvedt Solberg (A), stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen
Øystein Gilje, førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo

Begge arrangementene streames, men tegnspråktolket kun for de som er til stede. Opptak av arrangementet publiseres på statped.no i etterkant. Opptakene vil bli tekstet.

Foto: Statped.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar