lørdag 17. august 2019

Konferanse: Psykisk helse i skolen - 18. og 19. november 2019


Konferansen Psykisk helse i skolen arrangeres på Gardermoen 18. og 19. november 2019. Konferansen er et samarbeid mellom JobbAktiv og Lærerbloggen.

Hele programmet finner du her. NB: Redusert deltakeravgift ved påmelding før 18. august!

Konferansen tar for seg blant annet skolereformene de siste ti år, de nødvendige forutsetningene for god psykisk helse, og vil dessuten se nærmere på praktiske eksempler og løsninger.

Her er en liten oversikt over noen av foredragene på konferansen:
  • Knust av reformer?
  • Grunnforutsetninger for god psykisk helse.
  • Inkludering, vennskap og trygge relasjoner
  • Regulering som nøkkelbegrep for skolens psykiske helsearbeid
  • Når barnet ikke vil gå på skolen

Peder Haug spør om feilslåtte reformer kan ha bidratt til å skade den psykiske helsen til norske skoleelever?

Mellom 15-20 prosent av ungdom i Norge har i dag klare symptomer på depresjon. Andelen øker fra ungdomstrinnet til videregående, ifølge statistikk fra Bufdir. Lisbeth Iglum Rønhovde skal snakke om grunnforutsetninger for god psykisk helse.

Charlotte Duesund skal snakke om inkludering, vennskap og trygge relasjoner. Hvordan kan man forstå dette i arbeidet med psykisk helse. Hun presenterer praktiske tilnærminger med flere eksempler fra ulike skoler og klasserom.

De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever og deres foreldre. Han tar opp temaer som skolevegring, drop-out, mentalisering og mestringsfølelse i sitt foredrag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar