mandag 12. august 2019

Podcast: Rekk opp hånda ep. 56: Hukommelse med Ylva Østby


Ylva Østby er nevropsykolog og forfatter av boka "Å dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse", som hun har skrevet sammen med Hilde Østby. Hvorfor husker vi noe, men glemmer noe annet? Er barn og ungdoms hukommelse annerledes enn hos voksne? Dette får vi svar på i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:
Ylva Østby er nevropsykolog og forfatter. Hun har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo der hun skrev oppgave om nevrokognitiv utvikling i barne- og ungdomsårene. Hun er nå postdoktor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har også skrevet boka  dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse" (Cappelen Damm, 2016), sammen med søsteren sin, Hilde Østby.

- Hukommelse er at vi tar vare på noe i hjernen vår sånn at man kan hente det opp igjen seinere, sier Ylva Østby.

- Vi har forskjellig typer hukommelse. Vi har det som kalles for eksplisitt hukommelse, som er det man driver mye med på skolen. Bortsett fra i gymtimene, da bruker man mye implisitt hukommelse. Implisitt hukommelse er ferdigheter og vaner og forskjellig ting man ølver inn i hukommelsen.

- Men hukommelse er også noe som er enda større enn det, nemlig vår selvbiografiske hukommelse, som er alle minnene våre.

Hukommelse og oppmerksomhet er et viktige og spennende temaer for arbeidet vårt i skolen. Vi er derfor veldig glade for at det er er tema i den første episoden dette skoleåret. Men hva er minnespor? Det får du svar på i denne episoden av Rekk opp hånda!

Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar