fredag 23. august 2019

Statped på Arendalsuka 2019 (video)


Statped hadde seks arrangement under Arendalsuka 2019. Jeg deltok som møteleder på to av arrangementene. Du kan se opptak fra begge to under: 

Spill og gaming som verktøy for inkludering?
Spill og gaming er omdiskutert, men har vist seg å inneholde interessante muligheter når det gjelder læring og skole. Kan dette være viktige virkemidler å ta i bruk for å skape motivasjon, hindre frafall og utenforskap?


Medvirkende:
Martin Johannessen,
ansvarlig for Podcasten Rekk opp hånda
Espen W. Langbråten, Statped læringsressurser og teknologiutvikling
Morti Kvisvik, Spillhuset i Bærum kommune og foredragsholder
Camilla Wiig, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Camilla Lynne Bakkeng, gamer-mamma
Turid Kristensen (H), Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen


 


Mobiltelefon i skolen – nyttig verktøy eller distraksjon?
Mange skoler nedlegger forbud. Andre ønsker å se på muligheter. Men handler debatten bare om mobilen som distraksjon og uromoment? Hva med elever som kan ha stor nytte av mobiltelefonen som et redskap for bedre læring? Hva med elever med dysleksi, elever som strever med struktur eller elever som av andre grunner har stor nytte av mobilen som et læringsverktøy?

Medvirkende:
Martin Johannessen, ansvarlig for Podcasten Rekk opp hånda
May Dypdalen, rektor, Stuenes skole
Alida de Lange D'Agostino, leder, Elevorganisasjonen
Vigdis Lothe Waaler, spesialpedagog ved Rustad skole, Ås kommune
Trond Markussen, president i NITO
Torstein Tvedt Solberg (A), Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar