lørdag 10. august 2019

Undervisningsopplegg: TV-aksjonen 2019 - Nå er det hennes tur


TV-aksjonen 2019: Hva betyr det at vi blir født med ulike utgangspunkt? Hvilke konsekvenser har det at noen diskrimineres – og hva kan vi oppnå hvis alle får de samme mulighetene? Undervisningsopplegget til årets TV-aksjon er underveis og handler om likestilling og kvinners rettigheter.


Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for likestilling og kvinners rettigheter. Under slagordet "nå er det hennes tur" har årets aksjon som mål å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. I praksis vil det innebære å gi 400.000 kvinner i ni land muligheten til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Salaby har i år som tidligere laget et eget undervisningsopplegg for årets aksjonssak i samarbeid med CARE og TV-aksjonen. Skolesidene er gratis og åpne for alle, og målet med dem er å spre kunnskap om temaer som likestilling og urettferdighet. Gjennom aktiviteter i opplegget får elevene selv kjenne på urettferdighet, og får dermed en bedre forståelse av hvordan det er å oppleve dette daglig.


Undervisningsopplegget er laget fra barnas perspektiv med utgangspunkt i deres hverdag. Gjennom videoer og interaktive øvelser ønsker vi å engasjere elevene og lære dem om grunnleggende problemstillinger rundt likestilling.

Sidene vil bestå av èn ressurs for elevene – og en egen for lærerne. På lærerens side finnes fellesaktiviteter og veiledning til undervisningsopplegget. På elevens side finner du videoer, tekster og spill til bruk i mindre grupper eller individuelt.

Sidene åpner til skolestart 2019.

Foto: Gyldendal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar