mandag 28. oktober 2019

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 67: Hvordan bruke drama i yrkesfagopplæringen? Kine Grønning Kraft


Da Kine Grønning Kraft fikk elever fra blomsterdekoratørlinja i praksis, oppdaget hun at de trengte å lære mye om kommunikasjon og kroppsspråk i arbeidet med kunder. I bacheloroppgaven sin utviklet hun en metode for opplæring i dette, som nå har blitt til et systematisk årshjul for bruk av drama på yrkesfag. Hør episoden her:
Denne gangen undersøker vi hvordan du kan bruke drama som metode på yrkesfag.

- Kommunikasjon styrker samarbeid, sier Kine Grønning Kraft. For å få til dette på en skole, må delingskulturen være sterk. Det er den på Edvard Munch videregående skole, der Grønning Kraft jobber.


- Det er enkle øvelser som gjør veldig mye, men som ikke trenger å ta lang tid, sier hun.

For det er mange som mener at det nettopp tar for lang tid og at det er leker. - Men hvis du bruker lek som metode og tilegner det faglig innhold, så kaster du ikke bort en del av timen din. Det er bare en annen måte å lære på, sier Grønning Kraft.

Kine Grønning Kraft har mange gode ideer hun gjerne deler. Hun og kolleager har derfor utviklet et systematisk årshjul for hvordan du kan bruke drama som metode på yrkesfag. Alle som vil ha, kan få.

-------------------------------------------------
Kine Grønning Kraft er yrkeafaglærer i design og håndverk på Edvard Munch vgs i Oslo.


Foto: Magnus Andersen / Både Og

lørdag 26. oktober 2019

Konferanse: Karriereveiledning i skolen - elever i riktig retning


Konferansen "Karriereveiledning i skolen" går av stabelen på Gardermoen 7. og 8. mai 2020.


Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen. Målgruppe for konferansen er karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående skole.

På programmet finner du kunnskapsrike mennesker med ulike vinklinger knyttet til veiledning.

Anne Holm Nordhagen fra Universitetet i Sørøst-Norge snakker om hvordan visjonen om karriereveiledning som hele skolens oppgave kan se ut i praksis. Innholdet knyttes til konkrete praktiske erfaringer fra et prosjekt i videregående skole,

Sveinung Røyland er rektor ved Øvre Eiker voksenopplæring. Han skal blant annet snakke om hvordan skolene kan gi elevene god veiledning som samsvarer med elevens forutsetninger og næringslivets behov for kompetanse og arbeidskraft.

Professor Peter Plant skal snakke om hvordan karriereveiledning i et livslangt perspektiv kan hindre unge i å falle utenfor skolen.

Clare Seville er ansatt som rådgiver på veiledningssenteret i Asker og Bærum. Hun skal snakke om hvordan gi god karriereveiledning til minoritetsspråklige elever og gruppeveiledning innen karriereveiledning.

Marianne Stordalen er rådgiver ved Hadsel videregående skole. Med fokus på identitetsutvikling oppstår behovet for en helhetlig og refleksiv karrierelæringsmetodikk. Hvordan kan man legge til rette for en karrierelæringsaktivitet som bidrar til selvinnsikt, spør Stordalen i sitt innlegg.


Ingrid Bårdsdatter Bakke er odktorgradsstipendiat og forsker på karriereveiledning i Norge. Hun er opptatt av og engasjert i hvordan karriereveiledning kan hjelpe ungdom i overganger mellom skole, utdanning og arbeid.

Nina Bartnes Skrattalsrud er karriereveileder ved Steinkjær videregående skole. Hun skal snakke om elevenes opplevelse av kvalitet i karriereveiledningen i videregående skole. Hva får de og hva ønsker de mer av?


Ruth-Wenche Hebnes Vinje er lektor i karriereveiledning og skribent. Hun skal snakke om
viktige skills for å takle fremtidens skole og arbeidsliv. Ungdommens viktigste karrierevalg skjer i ungdomsskolen. Hvilke skills vil være nødvendig for å ta dette viktige valget? Hvordan kan de unge tilegne seg nødvendige skills for å ta sin beslutning?

Pøbelpedagog, forfatter, lærer og prima foredragsholder Godi Keller avslutter konferansen med foredraget "Skoleflinke elever eller elevflinke skoler".

Han snakker om elever som har kvaliteter og begavelser, og som likevel har lett for å bli oversett og lite verdsatt med dagens måleinstrumenter. Hvordan vi kan ta vare på de elevene som da lett faller utenfor? Godi Keller klargjør skillet mellom skolekompetanse og livskompetanse, og diskuterer prioriteten mellom dem. Han snakker om hvordan vi kan bidra til å bygge opp livskompetansen hos alle barn, også de som sliter med utfordringene skolen stiller. Samarbeidet med foreldrene blir i denne sammenhengen spesielt viktig.

mandag 21. oktober 2019

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 66: Dybdelæring i fagfornyelsen med Kathinka Blichfeldt


Fire ganger i løpet av høsten tar vi med oss mikrofoner ut av studio og inviterer en interessant gjest til en matnyttig frokostsamtale om et tema som opptar oss alle for tiden, nemlig fagfornyelsen. Arrangementene finner sted på Gyldendalhuset.

Hvorfor er profesjonsfellesskapet viktig i en lærende organisasjon? Og samtidig en forutsetning for dybdelæring i skolen? Dette snakker vi med Kathinka Blichfeldt om i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:I første runde snakket vi med Judith Klein om de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Den episoden hører du her.

I neste runde skal vi snakke med leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, om vurdering i fagfornyelsen. Arrangementet finner sted på Gyldendalhuset fredag 1. november klokka 08.00. Les mer om arrangementet her.

-------------------------------------------------------
Kathinka Blichfeldt er lærer og forfatter av "Kontekst 8-10"-bøkene. Hun jobber nå ved Senter for Livslang læring (SELL). Blichfeldt og SELL har også vært med å utvikle kompetansepakkene om fagfornyelsen som kommer i november og utover.

Foto: Eskil Paus / Både Og

mandag 14. oktober 2019

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 65: Å lykkes med det digitale klasserommet med Simen Spurkland


Hvordan skal vi lykkes med det digitale klasserommet? iPad og nettbrett i klasserommet er en het potet og mange har sterke meninger om den pedagodiske nytteverdien. Simen Spurkland har brukt iPad i undervisningen i en årrekke og er meget positiv:

- Dine egne kreative begresninger er de eneste begrensningene, sier han. I denne episoden av Rekk opp hånda ser vi nærmere på det positive med nettbrett i klasserommet og litt om det negative. Hør episoden her:


Simen Spurkland savner ikke tiden foran kopimaskinen. Digitale verktøy gjør at du kan strukturere arbeidet på en forutsigbar måte. En 14-åring er ikke på sitt mest strukturerte og oppgaven til læreren blir derfor å lage den strukturen så må til.

Selv om det er utfordninger med digitale verktøy, som med alle andre verktøy, er den pedagogiske effekten stor. Dessuten er det lettere og variere timene og tilpasse undervisningen.

--------------------------------------------------------
Simen Spurkland er lærer ved Vøyenenga ungdomsskole i Bærum der han er kontaktlærer og underviser i musikk og matematikk. Han holder foredrag, skriver kronikker og mener mye om skole og utdanning på sosiale medier. Han jobber på en såkalt 1:1-skole der alle elevene har en iPad. Det har han gjort i en årrekke.


Foto: Magnus Andersen / Både Og

mandag 7. oktober 2019

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 64: Fremtidens skole med Alida de Lange D'Agostino


- Å se hele eleven er det viktigste, sier Alida de Lange D'Agostino. Hun er leder av Elevorganisasjonen. Skolen skal ikke være et venterom for voksenlivet, mener hun. Livet foregår også på skolen. Der skal vi lære om oss selv og fremtiden og verden. Vi snakker om fremtidens skole i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:Denne episoden er spilt inn på Gyldendals Symposium 2019 – Å skape et godt liv for seg selv. Det ble arrangert 19. september 2019 på Gyldendalhuset i Oslo.

Med implementeringen av Fagfornyelsen kommer nye læreplaner i alle fag for grunnskole og videregående skole fra august 2020. Skolen og fagene skal bli mer relevante, og det fagovergripende temaet "Folkehelse og livsmestring" skal inn i alle klasserom. Skolen og den enkelte lærer skal altså ha ansvaret for at hver enkelt elev mestrer livet og skaper et godt liv for seg selv.

TV- og radiopersonlighet, Leo Ajkic, professor emeritus i helsepsykologi, Arne Holte, Stoltenbergutvalgets representant, Rahman Chaudhry, BUFDIR ved Maria Sommernes og Elevorganisasjonens leder, Alida de Lange D´Agostino, sto for foredragene.

Hør alle episodene av Rekk opp hånda her!Foto: Eskil Paus / Både Og

tirsdag 1. oktober 2019

Undervisningsopplegg: TV-aksjonen 2019


TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.


I samarbeid med Salaby fra Gyldendal har Care Norge laget et undervisningsopplegg som du fritt kan bruke. De er delt inn med opplegg for 1. og 2. klasse, 3. og 4. klasse, 5. til 7. klasse og ungdomsskolen. Oppleggene finner du her.

Det er både gøy, tverrfaglig og dekker flere kompetansemål i skolen – og det er som vanlig i forbindelse med TV-aksjonen helt gratis. Du trenger verken brukernavn eller passord.Årets aksjon heter "Nå er det hennes tur". Målet er at alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt i samfunnet. Ved hjelp av TV-aksjonen vil Care løfte minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom.

- Gjennom de 400 000 kvinnene vi har direkte kontakt med kan vi nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker. Det er dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier, skriver Care i en pressemelding.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.


Foto: Care Norge - TV-aksjonen