lørdag 26. oktober 2019

Konferanse: Karriereveiledning i skolen - elever i riktig retning


Konferansen "Karriereveiledning i skolen" går av stabelen på Gardermoen 7. og 8. mai 2020.


Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen. Målgruppe for konferansen er karriereveiledere, rådgivere, spesialpedagoger, lærere og ledelse i grunnskole og videregående skole.

På programmet finner du kunnskapsrike mennesker med ulike vinklinger knyttet til veiledning.

Anne Holm Nordhagen fra Universitetet i Sørøst-Norge snakker om hvordan visjonen om karriereveiledning som hele skolens oppgave kan se ut i praksis. Innholdet knyttes til konkrete praktiske erfaringer fra et prosjekt i videregående skole,

Sveinung Røyland er rektor ved Øvre Eiker voksenopplæring. Han skal blant annet snakke om hvordan skolene kan gi elevene god veiledning som samsvarer med elevens forutsetninger og næringslivets behov for kompetanse og arbeidskraft.

Professor Peter Plant skal snakke om hvordan karriereveiledning i et livslangt perspektiv kan hindre unge i å falle utenfor skolen.

Clare Seville er ansatt som rådgiver på veiledningssenteret i Asker og Bærum. Hun skal snakke om hvordan gi god karriereveiledning til minoritetsspråklige elever og gruppeveiledning innen karriereveiledning.

Marianne Stordalen er rådgiver ved Hadsel videregående skole. Med fokus på identitetsutvikling oppstår behovet for en helhetlig og refleksiv karrierelæringsmetodikk. Hvordan kan man legge til rette for en karrierelæringsaktivitet som bidrar til selvinnsikt, spør Stordalen i sitt innlegg.


Ingrid Bårdsdatter Bakke er odktorgradsstipendiat og forsker på karriereveiledning i Norge. Hun er opptatt av og engasjert i hvordan karriereveiledning kan hjelpe ungdom i overganger mellom skole, utdanning og arbeid.

Nina Bartnes Skrattalsrud er karriereveileder ved Steinkjær videregående skole. Hun skal snakke om elevenes opplevelse av kvalitet i karriereveiledningen i videregående skole. Hva får de og hva ønsker de mer av?


Ruth-Wenche Hebnes Vinje er lektor i karriereveiledning og skribent. Hun skal snakke om
viktige skills for å takle fremtidens skole og arbeidsliv. Ungdommens viktigste karrierevalg skjer i ungdomsskolen. Hvilke skills vil være nødvendig for å ta dette viktige valget? Hvordan kan de unge tilegne seg nødvendige skills for å ta sin beslutning?

Pøbelpedagog, forfatter, lærer og prima foredragsholder Godi Keller avslutter konferansen med foredraget "Skoleflinke elever eller elevflinke skoler".

Han snakker om elever som har kvaliteter og begavelser, og som likevel har lett for å bli oversett og lite verdsatt med dagens måleinstrumenter. Hvordan vi kan ta vare på de elevene som da lett faller utenfor? Godi Keller klargjør skillet mellom skolekompetanse og livskompetanse, og diskuterer prioriteten mellom dem. Han snakker om hvordan vi kan bidra til å bygge opp livskompetansen hos alle barn, også de som sliter med utfordringene skolen stiller. Samarbeidet med foreldrene blir i denne sammenhengen spesielt viktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar