mandag 25. november 2019

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 71: Inkludering i det digitale klasserommet med Ingvild Vikingsen Skogestad og Terje Pedersen


Rekk opp hånda har vært på SPOT-konferansen og snakket med kloke skolefolk om det digitale klasserommet.

Fra scenen snakket vi med Ingvild Vikingsen Skogestad og Terje Pedersen. Skogestad er avdelingsleder og koordinator for Digg Læring på Knappskog barneskule utenfor Bergen. Pedersen er lærer ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Begge har et stort engasjement for det digitale klasserommet, inkludering og de stille elevene. Vi snakker om de erfaringene de har gjort seg i denne episoden av Rekk opp hånda:Begge er opptatt av de stille elevene og å få fram elevens stemme i klasserommet.

- Målet er å inkludere alle elevene, sier Terje Pedersen.

Han har derfor kuttet ut håndsopprekning i sine timer, nettopp for å ikke favorisere de elevene som "alltid" rekker opp hånda og raskt klarer å finne ut hva de skal si eller svare.

Han vil heller at elevene diskuterer sammen to og to eller i grupper og deler i plenum til slutt. Da får elevene mer tid til å diskutere svaret enn de ville gjort ved å rekke opp hånda.

Skogestad vil heller ikke at elevene skal rekke opp hånda i sine timer. Hun vil heller hjelpe elevene sine med voksenstøtte og gode samtaler.

- Eleven skal være i sentrum for egen læring sier Ingvild Vikingsen Skogestad.

- Det jeg vil til livs er den boksentrerte undervisningen der læreren er den eneste kunnskapsformilderen. Jeg vil at elevene skal danne sin egen læring, finne informasjon og diskutere underveis, sier Skogestad. Målet er å finne ut av ting sammen.

For å lykkes med dette et skolen og klassen avhegning av å ha et godt og trygt læringsmiljø, noe begge lærerne legger stor vekt på i sin undervisning.

- Målet mitt alltid er at elevene kan vise sin stemme i klasserommet, sier Pedersen.

Både Skogestad og Pedersen jobber med digitale løsninger som sine viktigste verktøy i undervisningen.

- Lærerens rolle i klasserommet er viktigere enn noensinne, sier Ingvild Vikingsen Skogestad.

Å være en heldigital skole betyr ikke at elevene bare sitter med hver sin dings, men at det digitale verktøyet er det vi bruker mest. Hvordan man kan få til det på en god måte hører du i denne episoden av Rekk opp hånda!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar