mandag 2. desember 2019

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 72: Ledelse i skolen - nye roller, med Kristin Helstad


Den klassiske rektor- og inspektørrollen er ikke lenger de eneste lederrollene i skolen. I antologien "Nye lærer- og lederroller i skolen" diskuteres  og beskrives en helt ny skolevirksomhet, der lærere inntar stadig nye lederfunksjoner. Hvordan ledes skoler egentlig i dag? Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen er redaktører og Helstad er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda:Boka redegjør for og diskuterer fremveksten av nye og endrede lærer- og lederroller i skolen. Gjennom ti forskningsbaserte bidrag presenterer norske forskere og praktikere eksempler på hvordan nye roller utformes, og hvordan de påvirker vilkår for skoleutvikling og ledelse.

Lærerrollen i dag er ganske annerledes enn lærerrollen for 30 år siden. Nå er det mer diffrensisering der lærere også har tilleggsfunksjoner som for eksempel veiledere eller lærerspesialist. Dessuten er det nå flere lederfunksjoner, særlig på store skoler.

Men hva er de nye lærer og lederrollene i skolen egentlig?

- Det er mange måter å utøve ledelse på, ikke en oppskrift, sier Kristin Helstad.

Hva Kristin Helstad mener med det kan du høre i denne episoden.


-------------------------------------------------------
Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningen hennes er knyttet til læreres fagdidaktiske arbeid og ledelse i klasserommet, samt forholdet mellom lærerarbeid og skoleledelse. Hun veileder og underviser masterprogrammet i utdanningsledelse og i rektorutdanningen. Hun har dessuten erfaring som ungdomsskolelærer, skoleleder og forlagsredaktør i Universitetsforlaget.


Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar