fredag 13. desember 2019

Tegning er best for læring og hukommelse


Hvis du vil at elevene skal huske det de har lært, be dem om å tegne det. Uttrykket "et bilde sier mer enn tusen ord" er ikke så langt fra sannheten. Jeg undres på hvor mange ord en tegning sier?

Tegning vs. drodling
Forskerne ved University of Waterloo i Canada har slått fast at tegning er bra for å huske nye ting du har lært. Mens forskerne fra Rutgers University i USA har slått fast at drodling ikke er bra for hukommelsen. Det er altså en forskjell mellom tegning og drodling.

Den opplagte forskjellen er at tegning og drodling er to forskjellige ting. Drodling er noe du gjør når du ikke følger med, en distraksjon fra læringen, hevder forskerne. Mens å tegne både forsterker og hjelper deg å huske det du har lært.

Forskerne ved University of Waterloo har gjort ulike eksperimenter for å teste hvordan aktiviteter som skriving, se på bilder, lytte til læreren, tegning og å visualisere bilder påvirket testpersonenes evne til å huske informasjon.

De fant ut at når testpersonene tegnet informasjonen doblet det deres evne til å gjenkalle det de hadde lært. Å tegne notater er altså mye mer kraftfullt enn bare å gjøre notater. Dét må vi kunne si var en kraftig metode og og et viktig funn.

Når du tegner er det flere områder i hjernen som blir aktivert. Det viser seg at tegning fungerer bedre enn lesing og skriving, fordi det tvinger personen til å prosessere informasjonen på mange flere måter: visuelt, motorisk og semantisk (hukommelse for kunnskap). Når man tegner notatene, er man nødt til å samtidig fortolke det som blir sagt, og dermed forholde seg mye mer aktivt enn når man skriver direkte av. Dette gjør at du får en dypere forsåelse for det læringsstoffet du holder på med.

Når du tegner det du har lært dobles sjansen for at de faktisk husker det, sammenlignet med andre teknikker som skriving.
Tegning som grunnleggende ferdighet
Min påstand er at tegning er en grunnleggende ferdighet som er like viktige som lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Alle barn tegner så fort de klarer å holde en blyant - og mange av dem tegner og tegner og tegner. Overalt. Noen blir til og med tegnere når de blir store. Og noen blir malere, og andre blir grafiske designere og noen blir arkitekter. Det blir de ikke uten å kunne tegne.

Men målet med på tegne på skolen er ikke å bli kunstner eller arkitekt. Målet er at elevene skal bruke tegning som et verktøy og metode. Målet er at elevene skal huske det de lærer.

Målet med norskundervisningen er ikke at elevene skal bli forfattere, målet med tegneundervisning er ikke at elevene skal bli kunstnere.

Billedkunstner og pedagog Knut M. Nesse har skrevet en meget interessant artikkel om tegning: Tegning - et genialt universalspråk.

- Du blir mer kreativ og får bedre forestillingsevne - og du kommuniserer bedre, skriver han.

Tegning har en verdi i seg selv. Det å kunne tegne er også en måte å kunne uttrykke, tolke og kommunisere med. Det er derfor underlig at tegning ikke får en mer sentral plass i opplæringa. Vi trenger rett og slett å tegne mer i timene.

Må man være god?
Når vi vet at å tegne er bra for hukommelsen, bra for å huske det du har lært, hvorfor gjør vi ikke da mer av det i skolen? 

Tegning er minst like nyttig og nødvendig som skrift, tall og fremmedspråk. På samme måte som elevene skal lære seg bokstaver så de kan sette dem sammen til ord og setninger og historier, må de lære seg ulike teknikker for å tegne. Men det er ikke selve tegnekompetansen som er viktig, men ved at du tegner bearbeider læringsstoffet på en lur måte.

For det er faktisk ikke vanskelig å lære seg å tegne på et brukbart nivå, selv om mange hevder at de ikke kan tegne i det hele tatt. Mange voksne sier at de ikke kan tegne, men det betyr jo ikke at de ikke er i stand til det.

- At noen ganske få skulle ha en eksklusiv rett på tegning som uttrykksmiddel er like meningsløst som at kun matematikere skulle drive med matematikk eller at kun innfødte engelskmenn burde snakke engelsk, skriver Knut M. Nesse.

Men du trenger ikke være god til å tegne for å ha utbytte av det. Likevel må vi skolefolk lære elevene våre å tegne. Vi må se på tegning som en grunnleggende ferdighet og bruke det som en god metode i klasserommet.

Å tegne er å se
Jo mer du lærer en ferdighet, jo mer kan du bruke den på en fornuftig måte i læringsarbeidet.

- Tegning er påvist å være både kreativitetsbevarende og kreativitetsfremmende, alt etter hvor aktivt tegning praktiseres. Aktiviteten tegning kan binde sammen følelser, fornuft, kunnskaper og erfaringer i en praktisk og nyttig prosess – ikke nødvendigvis en estetisk dominert prosess, skriver Nesse.

I boka "Å tegne er å se" (Grøndahl, 1984) skriver Betty Edwards at å tegne først og fremst blir bestemt av evnen til å skifte over til en ny måte bearbeide synsinntrykk på - fra en verbal, analytisk prosess til en romorientert prosess.

Hun sammenligner å lære seg tegning med å lære seg å sykle:

- På mange måter kan det å undervise i tegning sammenlignes med å lære noen å sykle. Det er svært vanskelig å forklare i ord.

Å tegne negative flater er å tegne det som er omkring objektet og ikke selve objektet. Du kan for eksempel stille deg opp i dørkarmen og be elevene tegne det de ser. Da er dørkarmen et rektangel som ligner på A4-arket, men i stedet for å tegne deg skal elevene tegne linjene du utgjør i forhold til dørkarmen. Du vil bli overrasket over hvor gode tegningene til elevene blir!

Det viktigste innen tegning er å se det man faktisk ser, og ikke det man vet, hevder Edwards. Det du faktisk tegner er rette og buede linjer, former som sirkler og trekanter, taggete linjer. Du tegner ikke "fotografisk", men linjer som tilsammen utgjør et bilde.

- Vi husker mer når vi tegner, sier Graham Shaw i TEDx-videoen under. - Når vi tegner informasjonen og gjør det om det et bilde, husker vi mer. 
Tegning er faktisk et bedre verktøy enn lesing og skriving når det kommer til å huske det du har lært. Anbefales!

Tipper det er en lang vei å gå dersom man skal få tegning som grunnleggende ferdighet inn i læreplanen. Men den burde allerede hatt en naturlig plass.Podcast
I denne episoden av Rekk opp hånda snakker jeg med Ingeborg Stana, professor i visuelle fag ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet og kunster.

- Kort sagt er det å lære å skrive for hånd på barneskolen helt nødvendig for en best mulig utvikling av hjernen. En hjerne som ikke utvikles optimalt, kan igjen gå utover skoleprestasjoner, sier hun.Forskning:

The Surprisingly Powerful Influence of Drawing on Memory (University of Waterloo, 2018)

Dividing attention in the classroom reduces exam performance (Rutgers University, 2017)

Mer å lese om tegning:

Drawing Is the Fastest, Most Effective Way to Learn, According to New Research

Drawing is the best way to learn, even if you’re no Leonardo da Vinci

The Science of Drawing and Memory

Drawing can help you think and focus better - even if you're not good at it

Tegning - et genialt universalspråk

Betty Edwards: "Å tegne er å se"

Foto: Martin Johannessen. Et godt eksempel på at å tegne er å se. Denne tegningen ble tegnet av en 6-åring på Nyskolen. Eleven brukte ca 5 minutter. Hele tiden vekslet han med å se på meg og arket.

Takk til Ylva Østby for oversettelse av vanskelige ord!

3 kommentarer:

  1. Norsk forskning!
    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00706/full

    SvarSlett
  2. Dette var som om jeg skulle ha skrevet det selv, eller jeg kunne ha tegnet det:-) Er helt enig at denne ferdigheten bør komme på lærerplanen. Dette er uten tvil en ferdighet norske elever er dårligere i når de avslutter 13-års skolegang enn da de begynte!
    Hans g Meier

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.